Klimato kaitos kaštai ženkliai didesni nei žaliosios transformacijos

Europos centrinis bankas (ECB) paskaičiavo (studiją galima atsisiųsti čia), kad transformuojant dabartinę ES ekonomiką kainuotų ženkliai mažiau nei patirti visas su klimato kaita asocijuojamas fizines rizikas ir tą puikiai parodo šią vasarą Europoje siautę gaisrai ir potvyniai. ECB priėmė tokias išvadas po to kai apskaičiavo klimato rizikas 4 milijonams įmonių ir 1600 bankų veikiančių Europoje ateinantiems 30 metų. Imant blogiausio atvejo scenarijų, kuomet nesiimama jokių veiksmų, Europos bendras vidaus produktas gali sumažėti apie 10 % ir apie 30 % labiausiai pažeidžiamų įmonių bankrutuotų. Ypatingas pavojus prognozuojamas Pietų Europoje įsikūrusioms įmonėms dėl ne tiesiškai augančios nevaldomų gaisrų rizikos.

Buvo sumodeliuoti trys potencialūs scenarijai: tolygi transformacija į žalesnę ekonomiką, netolygi ir uždelsta transformacija, kurią sukelia neigiami klimato kaitos padariniai bei “pirties” pasaulio, kuriame mažai žaliosios politikos ir daug ekstremalių fizinių rizikų. Didžiausios rizikos yra pietuose dėl gaisrų, kurie sukeltų ne tik tiesioginius nuostolius, bet ir nuostolius bankams dėl įmonių negalėjimo grąžinti paskolas.

Tarp labiausiai paveikiamų sektorių būtų kasybos, elektros ir dujų bendrovės dėl didėjančių CO2 išmetimų kainų, kurios paveiktų vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu esant žaliajai transformacijai. Jau dabar vienos tonos CO2 išmetimo kaina ES yra pasiekusi virš 60 Eur kainą:

Taip pat Europos centrinis bankas aptiko, kad transformacijos rizikos yra visoms šalims vienodos, tačiau bankų sektoriuje yra koncentruotos specifiniuose bankuose. Net 10 % labiausiai teršiančių įmonių portfelių finansų sudaro apie 65 % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų ir tik 4 % visų paskolų teikėjų buvo atsakingi už 20 % labiausiai teršiančių įmonių, kurios sudarė 45 % visų ŠESD!

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia pramonės, verslo ir bankų konfederacijas susitelkti ir kartu su valdančiomis institucijomis transformuoti ekonomiką, nes tai reikšmingai pigiau nei patirti visas fizines klimato kaitos rizikas.