Žalieji finansai II

Prieš pat 2019 metų pabaigą Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Tarybą pasiekė susitarimą ką klasifikuoti kaip žaliuosius finansus.

Apie veiklas, kurios prisideda prie žiedinės ekonomikos rašoma taip:

Ekonominė veikla bus laikoma kaip reikšmingai prisidedanti prie perėjimo link žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją, antrinį panaudojimą ir perdirbimą, kuomet ta veikla reikšmingai prisidės prie aplinkos tikslų tolesniais būdais:

 • pagerinant natūralių išteklių naudojimo efektyvumą, įskaitant tvariai gautas biologines medžiagas ir kitas žaliavas, gamyboje:
  • sumažinant pirminių žaliavinių medžiagų naudojimą arba padidinant šalutinių produktų ar antrinių žaliavinių medžiagų naudojimą;
  • per išteklių ar energetinį efektyvumą;
 • padidinant ilgaamžiškumą, pataisomumą, atnaujinamumą arba produktų panaudojimumą, ypatingai dizaino ir gamybos veiklose;
 • padidinant produktų perdirbamumą, taip pat ir medžiagų esančių produktuose, inter alia per pakeitimą ar sumažintą naudojimą neperdirbamų medžiagų, ypatingai dizaino ir gamybos veiklose;
 • reikšmingai sudėtyje sumažinti pavojingų medžiagų ir pakeisti aukštą susirūpinimą turinčias medžiagas kitomis produktuose per jų gyvavimo būvį, kartu su Europos Sąjungos teisės tikslais, taip pat ir pakeičiant tokias medžiagas saugesnėmis alternatyvomis ir užtikrinant jų atsekamumą;
 • pratęsiant produktų naudojimą per antrinį panaudojimą, ilgaamžiškumo dizainą, kitą pritaikymą, išardymą, pergaminimą, atnaujinimus, taisymą ir dalijimąsi;
 • padidinant antrinių žaliavų naudojimą ir jų kokybę, įtraukiant ir kokybišką perdirbimą;
 • užkertant kelią ar sumažinant atliekų susidarymui, įtraukiant ir mineralų išgavimą, taip pat iš pastatų statybos ir griovimo;
 • padidinant atliekų paruošimą antriniam panaudojimui ir perdirbimui;
 • padidinant atliekų tvarkymo infrastruktūrą, reikalingą prevencijai, paruošimui antriniam naudojimui ir perdirbimui, užtikrinant kad atgaunamos medžiagos yra perdirbamos į aukštos kokybės antrines žaliavas tinkamas gamybai, išvengiant prastesnės kokybės perdirbimo:
  • minimizuojant deginimą ir išvengiant šalinimo sąvartynuose, pagal atliekų tvarkymo hierarchijos principus;
  • išvengiant ir sumažinant šiukšlių kiekį;

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Finansų ministeriją į tai atsižvelgti ir pritaikyti verslo paramos projektuose.