Aplinkos ministerija neįgyvendina įstatymų

Atsinaujinančios energetikos vystymas yra vienas iš pagrindinių būdų sumažinti iškastinio kuro naudojimą – neigiamą poveikį klimatui bei padidinti šalies energetinę nepriklausomybę.

Pernai Lietuvos Respublikos Seimas priėmė “proveržio paketą”, kuriame buvo pažangi įstatymo pataisa dėl privalomų naujų saulės elektrinių ant naujų pastatų (Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 48 str. 2 d.):

“Projektuojant naujus visuomeninės, pramoninės ir komercinės, gyvenamosios paskirties pastatus (jų dalis), turi būti numatyta įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį elektros energijos gamybos įrenginį, kurio leistina naudoti galia būtų ne mažesnė kaip vartotojo objektui suteikta leistina naudoti galia. Kai nurodytos leistinos generuoti galios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiam elektros energijos gamybos įrenginiui įrengti nėra techninių galimybių, nurodytos paskirties pastato (jo dalies) valdytojas turi užtikrinti, kad elektros energijos vartojimo poreikis būtų padengtas kitais pagrindais įsigyjama elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.”

Ši pataisa buvo priimta 2022-06-23, o paviešinta 2022-07-07. Šiandien jau 2023-11-17 t.y. 499 dienos. Per tą laiką įstatymas nebuvo perkeltas į Statybos techninius reglamentus, kad įsigaliotų ir pradėtų veikti.

Panašūs įstatymai jau galioja daugybėje Europos Sąjungos šalių (Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Slovėnijoje ir kt.). Logika yra itin paprasta – pastatuose sunaudojama itin daug elektros energijos. Jeigu juose bus elektros energiją generuojantys įrenginiai, jie galės patenkinti tų pastatų poreikius bei prisidėti prie energetinės transformacijos ir sutaupyti lėšų.

Artimiausiu metu VšĮ “Žiedinė ekonomika” kreipsis į valstybės priežiūros institucijas, tuo pačiu kviečia Aplinkos ministerijos vadovybę nustoti imitavus veiklą, o imti įgyvendinti jau priimtus įstatymus. Šiuo metu jau ir taip yra labai didelės problemos su miškais, oro ir vandenų tarša, atliekomis ir t.t. o dabar dar prisideda su įstatymų, prisidedančių prie klimato kaitos mažinimo, įgyvendinimu.