Danų organizacija neapsikentė – apskundė „Neste“ reklamą

Praeitą savaitę danų aplinkosauginė organizacija „Žaliosios transformacijos taryba“ kreipėsi į Danijos vartotojų teisių tarnybą dėl „Neste“ klaidinančių reklamų. „Neste“ savo biodyzelino reklamoje Danijoje skatino vartotojus įsigyti degalų tokiais šūkiais kaip „90 proc. tvaresni per 5 minutes“ arba „pasilikite savo dyzelinius automobilius, tik pakeiskite degalus“. Deja, bet biodyzelinas nėra nei žalia, nei tvari alternatyva. Žaliavos reikalingos biodyzelino gamybai neatsiranda iš oro, jų auginimui reikalinga žemė ir kiti resursai (apie tai rašėme ne kartą, pavyzdžiui čia ir čia).

 

Organizacija išnagrinėjo „Neste“ interneto svetainėje pateiktą informaciją ir mano, kad tai yra klaidinanti reklama, sudaranti nepagrįsta įspūdį apie biodyzelino tvarumą. Sunku tiksliai sužinoti, kokias žaliavas naudoja „Neste“, tačiau jų svetainėje rašoma apie gyvūninių riebalų atliekas, panaudotą kepimo aliejų ir augalinio aliejaus perdirbimo atliekas bei likučius. Tai riboti ištekliai. 

Taigi, nepaisant to, ar „Neste“ gali tikėtis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, jos gaminamas biodyzelinas savaime nėra tvarus. Tvarumas suprantamas daug plačiau nei tik tiesioginis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimas. O teiginiai, kad vidinio degimo varikliai turi išlikti ir ateityje, klimato kaitos kontekste yra mažų mažiausiai abejotini. 

„Neste“, atsakydama į kaltinimus, sutiko, kad jų reklama turėjo būti aiškesnė. Tačiau savo teiginių neatsižada ir toliau teigia, kad jų biodyzelinas yra tvari alternatyva iškastiniam kurui ir gerokai sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Jie ir toliau teigia, kad laikosi aukščiausių tvarumo standartų ir įstatymuose numatytų reikalavimų. 

„Neste“ gauti tvarumo įvertinimai atrodo paradoksalūs. Tačiau tai rodo, kad jų reklama veikia. Įmonė savo puslapyje didžiuojasi gautais įvertinimais – patenka į tvariausių pasaulio įmonių reitingą „Global 100“ ir užima aukštas vietas. „Sustainable Brand Index” Lietuvos pirkėjų nuomonės tyrimai taip pat rodo, kad gyventojai asocijuoja šį degalinių tinklą su tvarumu.

Atkreipiame dėmesį, kad geriausios alternatyvos iškastiniu kuru varomiems automobiliams – ėjimas pėsčiomis, važiavimas dviračiu ar viešuoju transportu bei elektra varomos transporto priemonės. Įmonės turėtų būti sąžiningos vartotojų atžvilgiu ir atsakingai rinktis savo marketinginius teiginius.