Aplinkosaugos pramonės įžvalgos

Įvairiausi aplinkosaugos sprendimai turėjo būti pristatyti IFAT, tačiau paroda buvo nukelta. Pateikiame kelis įdomesnius.

Biodujos miesto komunaliniam transportui

Visi miestai susiduria su klimato kaitos iššūkiais. Berlynas surado savo sprenimą: panaudoja maisto atliekas biodujų išgavimui ir jų pavertimui į biometaną. Toks kuras tada panaudojamas miestą prižiūrinčiam komunaliniam transportui – atliekų surinkimui, gatvių valymui ir t.t.

Miestas – kempinė

Didėjantys klimato ekstremalumai verčia miestus pergalvoti savo vystymosi strategijas. Dideli krituliai, potvyniai ir ilgi karšio bandų periodai tampa iššūkiais. Susidoroti su jais Berlynas įsteigė atskirą “lietaus vandens” agentūrą, kuri įsikurė šalia vietos vandentvarkos įmonės ir pasiruošusi padėti administracijai, planuotojams ir miestiečiaims susidoroti su lietaus vandens tvarkymu. Tikslas yra padaryti Berlyna labiau vandeniui jautrų ir klimatui prisitaikiusį.

Statybinių medžiagų perdirbimas

Kur bevyktų statybos – atliekos yra sukuriamos. Pvz. apie pusė visų atliekų Vokietijoje susidaro statybos sektoriuje, o naturalūs ištekliai, tokie kaip smėlis ir žvyras tampa vis mažiau prieinami. Atsiranda didelė svarba išgauti žaliavas iš senų pastatų ir integruoti juos į naują ekonominį ciklą.

Sunkumas – perdirbimo įmonės pasiekia savo ribas su medžiagomis ir prašo didesnio švietimo su jų perdirbtomis medžiagomis. Taip pat trūksta politinės aplinkos leidžiančios panaudoti perdirbtas statybines medžiagas.

Architektai iš Werner Sobek Group pristato savo parodomąjį projektą pastatytą iš visiškai perdirbtų medžiagų: https://archello.com/project/umar

Alus iš nuotekų

Paversti nuotekas į geriamą vandenį? Xylem turi sprendimą ir vysto jį su Miuncheno technikos universitetu. Sprendimas – perdirbti nuotekas ir paverstį jį į geriamą vandenį, kad nuotekos vėl būtų panaudotos kaip išteklius. Pritaikymo pavyzdys – išvirtas alus.

Turn wastewater into drinking water? Xylem has the solution and is developing it with the Technical University Munich. Together they are working on a process to treat wastewater and turn it back into drinking water. In this way, wastewater could be used again as a reliable resource. You can try the “Reuse Brew” for yourself at IFAT 2020. Cheers everyone!