Ar naujasis žiedinės ekonomikos paketas atneš reikšmingų pokyčių?

Europos Komisija išleido naują iniciatyvų rinkinį, kuris turėtų pagreitinti ekonomikos transformaciją į žiedinę. Potencialiai tai galėtų būti proveržio paketas, tačiau nėra pakankamai dėmesio greitiems veiksmams sumažinantiems šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus bei išteklių naudojimą, iš planetos ribų ir žmogaus teisių perspektyvos.

Naujame pakete įtraukta:

  • Tvarių produktų iniciatyva nukreipta į didesnį ES rinkoje esančių produktų žiediškumą kartu Ekodizaino įstatymų reforma
  • Tvarios ir žiedinės tekstilės strategija
  • Pasiūlymai peržiūrėti Statybos produktų reglamentą
  • Naujos taisyklės įgalinančios vartotojus

Tvarūs produktai ir ekodizainas

Tvarių produktų komunikacija išdėsto ne vieną priemonę nukreiptą į ES parduodamų produktų tvarumo skatinimą. Europos Komisija siekia, kad tvarumas taptų norma produktuose. Pakete taip pat teisiniai pasiūlymai kaip pradėti išnaudoti Ekodizaino potencialą, iš esmės pradedant taikyti jį visiems į rinką pateikiamiems produktams. Be to, būtų vystomas skaitmeninis produktų pasas, kartu su nurodytu poveikiu klimatui ir aplinkai, įskaitant ir poveikį už ES ribų.

Deja, naujas reglamentavimas turės poveikį per deleguotus teisės aktus skirtus specifinėms produktų grupėms. Jų parengimas užtruks nemažai laiko. Priemonės, kurios turėtų poveikį iš karto, pvz. draudimas naikinti neparduotas prekes, lieka nepriimtos. Tuo pačiu pasigendama socialinės atsakomybės aspekto pasiūlytame produktų pase.

Tvari tekstilė

Nauja “Tekstilės strategija” pateikia Europos komisijos planus naujai politikai, kuri leistų padaryti tvaresniu vieną iš labiausiai teršiančių, išnaudojančių ir švaistančių sektorių. Visų pirma tai aiškūs planai privalomoms produktų dizaino taisyklėms, uždaviniai pakartotiniam tekstilės produktų naudojimui ir didesnė tekstilės produktų gamintojų atsakomybė už atliekas.

Deja, pilietinės visuomenės įtraukimas nėra numatytas, kaip ir žmonių teisių užtikrinimas visoje tekstilės produktų tiekimo grandinėje.

Statybos produktai

Pasiūlymai keisti Statybos produktų reglamentą palyginus su reikšmingais pokyčiais kitose srityse – kuklūs. Net ir augant renovacijos bangai, šis reglamentas išlaiko žemą statybos produktų kartelę tiek privalomų aplinkosaugos kriterijų tiek skaitmenizacijos bei produktų informacijos skaidrumo srityse.

Statybų sektorius yra vienas pačiu didžiausių ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniu atsakingu už maždaug 35 % visų išmetimų. Deja, nauji pasiūlymai Statybos produktų reglamentui į tai beveik neatsižvelgia, o tai reiškia, kad aplinkosauginiai standartai statybų sektoriuje reikšmingai nesikeis.

Vartotojų įgalinimas

Iniciatyva “Vartotojo įgalinimas žaliajai transformacijai” siekia sustiprinti esančią ES teisinę aplinką, kuri pažabotų žaliąjį smegenų plovimą ir sumažintų numatomą produktų senėjimą per Nesąžiningos komercinės veiklos ir Vartotojų teisių direktyvas.

Pasiūlymais siekiama padidinti tvarumo teiginių ir gaminių ženklinimo patikimumą. Tai yra labai laukiama priemonė, nes tyrimų duomenimis – apie 42 % teiginių apie žalumą yra klaidinantys arba galimai neteisingi. Pasiūlymai taip pat reikalaus pateikti informaciją apie garantinį laikotarpį, atsarginių dalių prieinamumą, programinės įrangos atnaujinimus, kuri leis vartotojams geriau suprasti perkamo produkto tarnavimo laikotarpį.

Deja, nenurodoma kaip bus tvarkomasi su tokiais paplitusiais teiginiais kaip “klimatui neutralus”. Be to, numatytas produktų senėjimas lieka neuždraustas.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Europos komisiją turėti didesnes ambicijas ir nusimatyti privalomas priemones jai įgyvendinti, tuomet bus galimybė pasiekti reikšmingų rezultatų Europos ekonomikos transformacijoje į žiedinę.