Dujinės viryklės: ar ilgai dar bus naudojamos?

Europos Komisija turi galimybę palaipsniui nutraukti dujinių viryklių tiekimą Europos namų ūkiams, nes vyksta buitinių virimo ir kepimo prietaisų ekodizaino taisyklės. To padarymas sumažintų CO2 išmetimus bei dramatiškai pagerintų vidaus oro kokybę.

Paprasta: dujinės viryklės teršia orą namuose. Remiantis Rocky Mountain Institute studija, tarša iš dujinių viryklių padaro vidaus orą maždaug du penkis kartus taršesnį nei lauko.

Jau kitais metais Europos Komisija pristatys ES Jungtinio Tyrimo Centro studiją su išsamiu techniniu ir ekonominiu vertinimu buitinių virimo ir kepimo prietaisų produktų grupei. Ji turėtų padėti sprendimų priėmėjams įvertinti ar reikia keisti galiojančias taisykles.

Dujinės viryklės sukuria pavojų visuomenės sveikatai. Vien kvepuojant namuose po maisto ruošimo su dujine virykle gali būti pavojinga sveikatai – daugiau nei 30 % namų ūkių Europos Sąjungoje gaminasi maistą ant dujų. Naujas nepriklausomos tyrimo organizacijos TNO tyrimas įvertina, kad daugiau nei 600 000 vaikų ES kenčia nuo astmos dėl dujinių viryklių. Preliminariais vertinimais tai visuomenei kasmet kainuoja apie 4 milijardus eurų.

Dujų naudojimas maisto ruošimui taip pat yra mažiau efektyvus nei naudojant elektrą. Dujinių prietaisų energetinis efektyvumas siekia 40 % lyginant su 76 % elektrinėse alternatyvose. Tai reiškia, kad tik 40 % dujų energijos yra perduodama maistui kuomet naudojamos dujinės viryklės. Kiekvieną kartą ruošiant maistą yra bereikalingai naudojamas iškastinis kuras ir švaistoma energija.

Dujinių viryklių atsisakymas sumažintų oro taršą, prisidėtų prie ES gyventojų sveikatos, taupytų energiją ir mažintų neigiamą poveikį klimatui.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ir Sveikatos ministerijas apsvarstyti galimybę uždrausti Lietuvos rinkai teikti naujas dujines virykles, taip pat ir naujus dujinius katilus šildymui.