Kada atsisveikinsime su iškastinio kuro katilais?

Katastrofiški klimato kaitos padariniai ir toliau niokoja Europą ir pasaulį. Dažnėja potvyniai, sausros ir ekstremalios temperatūros reiškiniai, todėl būtina skubiai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Pastarieji keleri metai parodė, kad iškastinės dujos ne tik daro pražūtingą poveikį aplinkai, bet ir gali būti paverstos ginklu, dėl to kyla grėsmė energetiniam saugumui ir ES piliečiai patiria energijos nepriteklių.

Iškastinio kuro katilų laipsniškas atsisakymas – tai politikos priemonių rinkinys, kuriuo siekiama atsisakyti skystojo kuro ar gamtinių dujų naudojimo pastatų šildymui ir prietaisų naudojimui. Paprastai tokie įrenginiai naudojamos vandeniui šildyti ir/arba pastatų šildymui. Daugelyje šalių šildymas iškastiniu kuru yra vienas iš pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir žalos klimatui šaltinių, todėl vis daugiau šalių įveda draudimus. Pagrindinė alternatyva yra oro šilumos siurbliai.

Tarptautinė energetikos agentūra pareiškė (čia), kad nauji iškastinio kuro katilai turėtų būti uždrausti ne vėliau kaip 2025 m. Daugelio įrenginių ir prietaisų eksploatavimo trukmė yra apie 25 metai, todėl raginama tokius įrenginiuss nedelsiant arba ne vėliau kaip iki 2025 m., nes priešingu atveju iki 2050 m. nebus galima pasiekti klimato neutralumo tikslų arba jie greičiausiai nebus pasiekti.

Europos šalių pasirinkimai:

 1. AUSTRIJA: nuo 2020 m. uždrausta naudoti alyvos katilus naujuose namuose. Planuojama uždrausti dujinius katilus naujuose pastatuose nuo 2024 m. Privalomas senų iškastinio kuro šildymo sistemų keitimas planuojamas nuo
  2025 m.
 2. BELGIJA:
 • Flandrija: nuo 2022 m. visuose pastatuose draudžiama naudoti alyvos katilus, išskyrus atvejus, kai šalia nėra gamtinių dujų tinklo. Dujų jungtys draudžiamos nuo 2021 m. didelių pastatų projektuose ir nuo 2025 m. naujuose pastatuose.
 • Valonija: naftos katilai naujuose pastatuose draudžiami nuo 2025 m., o esamuose pastatuose – nuo 2026 m.
 • Briuselis: nuo 2025 m. visuose pastatuose draudžiama naudoti alyvos katilus.
 1. DANIJA: Iškastinio kuro katilai uždrausti centralizuoto šildymo zonose naujuose ir esamuose pastatuose nuo 2025 m.
  pastatuose. Iškastinio kuro katilai, išskyrus gamtinių dujų katilus, draudžiami vietovėse, kuriose yra gamtinių dujų
  tinklą naujuose ir esamuose pastatuose. Pagal statybos taisykles iškastinio kuro katilai praktiškai katilai naujoje statyboje neegzistuoja net tose vietovėse, kuriose jie nėra aiškiai uždrausti.
 2. PRANCŪZIJA: nuo 2022 m. visuose pastatuose draudžiama naudoti alyvos katilus. Dujiniai katilai uždrausti naujuose vienviečiuose šeimos pastatuose nuo 2022 m., o nuo 2025 m. – naujuose daugiabučiuose namuose.
 3. VOKIETIJA: nuo 2024 m. naujose šildymo sistemose turi būti naudojama 65 % ar daugiau atsinaujinančiosios energijos.
  Nuo 2020 m. uždrausta įrengti mazuto ir anglies katilus naujuose ir esamuose pastatuose.
 4. GRAIKIJA: nuo 2025 m. uždrausta parduoti ir įrengti mazuto katilus visuose pastatuose.
 5. AIRIJA: planuojama uždrausti naudoti iškastinio kuro katilus naujuose negyvenamuosiuose ir esamuose pastatuose.
  kapitaliai renovuojamiems pastatams nuo 2024 m.
 6. ITALIJA: nuo 2022 m. nauji pastatai turės naudoti 60 proc. atsinaujinančiųjų energijos išteklių šildymui.
 7. LUKSEMBURGAS: pagal statybų reikalavimus nuo 2023 m. naujuose pastatuose negalima naudoti naftos ir dujų.
 8. NYDERLANDAI: nuo 2018 m. naujuose pastatuose draudžiama naudoti dujinius katilus. Planuojama uždrausti dujinius katilus
  visuose pastatuose nuo 2026 m.
 9. NORVEGIJA: nuo 2017 m. uždrausta naudoti iškastinio kuro šildymo sistemas naujuose pastatuose. Naftos katilai
  uždrausti visuose pastatuose nuo 2020 m. Gamtinių dujų naudojimas esamiems katilams nėra plačiai paplitęs,
  daugumoje pastatų įrengtos elektrinės šildymo sistemos.
 10. ISPANIJA: naujuose pastatuose karšto vandens ir baseinų šildymui turi būti naudojama 70 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos, arba 60 %, jei poreikis mažesnis nei 5 000 I/d, įskaitant nuostolius.
 11. JUNGTINĖ KARALYSTĖ:
 • Anglija: nuo 2025 m. planuojama uždrausti iškastinio kuro katilus naujuose pastatuose.
 • Škotija: nuo 2024 m. planuojama uždrausti naudoti naftos ir dujų katilus naujuose pastatuose. Iškastinio kuro katilų draudimas planuojama taikyti visiems pastatams nuo 2045 m.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Energetikos ministeriją ir Aplinkos apsaugos komiteto narius imtis iniciatyvos uždrausti naujus iškastinį kurą naudojančius šildymo įrenginius tiek naujuose tiek esamuose pastatuose.