Kodėl verta tapti sertifikuotu Zero Waste miestu?

Yra ne viena priežastis kodėl savivaldybės norėtų prisijungti prie Zero Waste miestų sertifikavimo sistemos.

Pirmiausia, sertifikavimas yra paremtas pagal nepriklausomą trečiosios šalies sertifikavimo standartą, kuris garantuoja patikimumą ir autentiškumą.

Politinis statusas ir teigiamas įvaizdis, kuris įgyjamas su tuo (tapimu vienu iš Europos lyderiaujančių miestų, kurie sertifikuoti zero waste), yra ne tik prestižo dalykas, bet ir padeda pritraukti daugiau lėšų, renginių, socialinio darbo vietų ir galimybių bendradarbiauti su pažangiomis bendruomenėmis vietos ir tarptautiniu lygmeniu.

Antra, net augant zero waste ir žiedinės ekonomikos temų žinomumui (vyriausybės, kaip ir individualūs asmenys, pradeda suprasti kad dabartinės situacijos išlaikymas nebėra tvarus), išlieka nemaža spraga tarp supratimo ir žinių, kaip būtų galima pritaikyti zero waste strategijas vietos lygmenyje.

Tuomet į pagalbą ateina sertifikavimas. Jeigu kyla klausimų, kaip savivaldybei, nuo ko pradėti arba kaip efektyviausiai įgyvendinti zero waste strategiją, arba būti tikriems, kad esama strategija keliauja reikiama kryptimi, tuomet zero waste (be atliekių) miestų sertifikacija yra sprendimas.

Tapus Zero Waste miestu kandidatu, savivaldybei yra suteikiama galimybė konsultuotis su zero waste ekspertais, kurie užtikrins, kad įgyvendinami planai bus efektyvūs ir turintys poveikį. Taikant ekspertų pravedamus apmokymus, kurie yra paremti išbandytomis ir ištestuotomis Zero Waste metodologijomis, sertifikavimas suteiks tvirtą pagrindą savivaldybės zero waste veiksmų įgyvendinimui.

Be to, sertifikavimo modelis yra patvirtintas kaip sumažinantis komunalinių atliekų susidarymą ir atliekų tvarkymo išlaidas, taip padėdamas savivaldybėms sutaupyti gamtinius ir ekonominius išteklius.

Tuo pačiu savivaldybės gali sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, ir tai darydamos, sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Galiausiai, bet ne mažiausiai svarbu, prisijungus prie sertifikavimo ir naudojantis Mission Zero Academy įrankiais, ištekliais ir ekspertų patarimais, užtikrinama pilna atitiktis su ES ir nacionaliniais teisės aktais. Puiki galimybė būti priekyje ir sekti visus politinius bei teisinius pasikeitimus šioje srityje!

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia pažangias Lietuvos savivaldybes jungtis prie Zero Waste miestų sertifikavimo!

Plačiau čia