0 palmių aliejaus Prancūzijos degaluose!

2021 m. rugsėjį (čia) buvo patvirtinta, kad Prancūzijos mokestinės išimties panaikinimas palmių aliejui veikia ir 2020 m. Prancūzijos degaluose nebuvo panaudotas nė gramas palmių aliejaus. Kaip visa tai pavyko?

Dar 2009, Europos Sąjunga priėmė savo pirmąją direktyvą dėl atsinaujinančios energijos. Vienas iš jos tikslų buvo pasiekti 10 % atsinaujinančios energijos transporto sektoriuje 2020 m. Tam buvo numatyta įtraukti vadinamuosius “pirmos kartos” biodegalus – pagrinde pagamintus iš palmių, saulėgrąžų arba rapsų aliejaus. Tuo pačiu, ES iškart susidūrė su iššūkiais: augančiomis maisto kainomis, žemės užgrobimu ir miškų naikinimu.

Iki 2010 m. labai mažai palmių aliejaus buvo naudojama biodegaluose. Tai paaiškinama paprastai – šaltame ore, palmių aliejus sustingsta ir sugadina variklius. Nuo 2010 m. pradėta naudoti nauja technologiją ir gaminti hidrogenizuotą augalinį aliejų (HVO). Taip gaminant buvo galima suskystinti ir stabilizuoti palmių aliejų, kad nebeliko jokių apribojimų jo naudojimui biodegaluose. Dėl to, kad palmių aliejus yra pats pigiausias rinkoje, jo paklausa eksponentiškai išaugo.

Total valdomą La Mede naftos gamyklą, kuri ilgus metus buvo nuostolinga, buvo planuojama uždaryti. Tačiau netikėtai 2016 m. jos vadovas pranešė (čia), kad ji pradės naudoti palmių aliejų. Friends if the Earth France įspėjo, kad tai gali turėti milžiniškas neigiamas pasekmes aplinkai (čia). Deja, liko neišgirsti. O 2017 m. balandį atliktas tyrimas patvirtino: Total planavo importuoti apie 550 000 tonų palmių aliejaus įvairiose formose (čia).

2017 m. birželį Prancūzijos Ekologijos ir Žemės ūkio ministerijos išplatino bendrą ataskaitą apie palmių aliejaus naudojimą maiste ir biodegaluose: palmių aliejaus naudojimas maiste sumažėjo per pusę nuo 2010, tačiau milžiniškai išaugo biodegaluose (čia). Prancūzijoje net 75 % palmių aliejaus sunaudojimo vyko degalų forma. Ir tas sunaudojimas būtų padvigubėjęs, jeigu būtų pastatyta La Mede naftos produktų gamykla.

Nepaisant visuomenės pasipriešinimo ir ekologijos ministro pareiškimo pristatant klimato planą (čia), kad Prancūzijoje galimybės įtraukti palmių aliejų į degalus jau baigtos, vyksta stiprus Total lobizmas už palmių aliejaus naudojimą. Prancūzijos ekologijos ministras net siekia, kad palmių aliejus nebūtų naudojamas visos Europos degaluose ir aktyviai už tai pasisako ES atsinaujinančių išteklių direktyvos peržiūroje. Ir tai pavyksta, numatoma, kad Europos Sąjunga palaipsniui atsisakys palmių aliejaus iki 2030 m.

Deja, dėl spaudimo iš aukščiausių valdžios sluoksnių (ministro pirmininko), Prancūzijos ekologijos ministerija išduoda leidimą La Mede gamyklai veikti. Leidime tik buvo sumažintas naudojamas palmių aliejaus kiekis – iki 300 000 tonų per metus. Bet tai tebuvo uždanga, nes likusi pajėgumų dalis būtų pakeista kitu palmių aliejaus produktų – palmių aliejus riebalų rūgščių distiliatu (arba PFAD). Friends of The Earth France ir kitos organizacijos kreipiasi į teismą dėl tokio sprendimo (čia).

Biodegalai yra brangesni nei iškastinio kuro degalai ir tik mokestinės lengvatos Prancūzijoje jiems suteikė galimybes būti naudojamiems. Tai suprasdami, oponentai susivienijo į organizaciją Canopée (čia) ir pradėjo veikti.

2018 m. kuomet Prancūzijos parlamente buvo pradėtas diskutuoti biudžetas, Canopée organizacija pradėjo aktyvią advokaciją. Parlamentarams buvo detaliai paaiškinama koks yra milžiniškas neigiamas palmių aliejaus poveikis aplinkai ir kaip veikia jo paramos mechanizmai. Galiausiai buvo suburta dauguma ir pavyko panaikinti mokestines lengvatas palmių aliejui. Senate (aukštesniuosiuose Prancūzijos parlamento rūmuose) bendrovė Total pasinaudojo ryšiais ir pradėjo kovą sustabdyti šį pakeitimą. Pagrindinė žinutė – tai kainuos 100 milijonų Eurų per metus (čia). Galiausiai biudžeto peržiūroje Canopee organizacija sulaukė palaikymo iš daugiau organizacijų tokių kaip One Voice, Agir poir l’Environment ir Friends of the Earth France (čia). Per paskutines dienas buvo susisiekta su 190 politikų iš visų partijų. Galiausiai, Prancūzijos parlamentas 52 balsai prieš 46 balsus nubalsavo už mokestinių lengvatų panaikinimą palmių aliejaus naudojimui.

Gali būti 2 žmonės vaizdas

2019 m. pradžioje Total vadovas duoda interviu Figaro (čia) ir pažada, kad padarys viską jog šis įstatymas neįsigaliotų. Tuomet 2019 birželį kitame interviu (čia) praneša, kad norėtų jog Prancūzijos parlamentas šį pakeitimą peržvelgtų. Total veikiant išvien su vyriausybe, buvo bandoma pakeisti energetikos įsakymą, o tai leistų apeiti parlamentarus. Tačiau, visas palmių aliejus ir PFAD patenka importuojant, tai tokie pakeitimai buvo atmesti.

Canopee, ANV COP21 ir Greenpeace Marseille 2019 m. La Mede naftos perdirbimo gamyklos direktoriui įteikia parlamentarų sprendimo ištrauką (čia) ir praneša, kad jų biodegalų sumanymui veikti teliko 6 mėnesiai. Bet Total nepasiduoda ir siekia pokyčių per Konstitucinį teismą. Spalio 11 d. Konstitucinis teismas atmeta šį ieškinį (čia). Kiek netikėtai 2019 m. lapkritį svarstant naują biudžetą, vienas iš parlamentarų įtraukia pataisą, numatančią, kad mokestinių lengvatų panaikinimas nukeliamas iki 2026 m. Tuomet Canopée kartu su Greenpeace suorganizuoja žaibišką akciją ir pakeitimas, 58 balsai prieš 2, atmetamas.

Ir tai dar ne pabaiga. Total kartu su vyriausybe parengė naują pasiūlymą, kad palmių aliejaus riebalų rūgščių distiliatas (arba PFAD) būtų priskirtas prie “atliekų” (čia). Tačiau Šalies Taryba priima sprendimą, kad PFAD yra lygiavertis produktas palmių aliejui ir jam taip pat netaikomos mokestinės lengvatos.

Kitos šalys taip pat juda link palmių aliejaus degaluose atsisakymo. Tą jau padarė Austrija, kur nuo liepos 1 d. palmių aliejus nelaikomas atsinaujinančiais biodegalais. Po metų tas pats įsigalios ir Belgijoje!

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijas jau nuo 2022 m. palmių aliejų ir PFAD nustoti laikyti atsinaujinančia žaliava biodegalams Alternatyviųjų degalų įstatyme.