Mažinam savo CO2 pėdsaką

Grupė tarptautinių tyrėjų (iš School of Earth and Environment, Institute of Social Ecology, Stockholm Environment Institute ir Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) peržiūrėjo beveik 7000 studijų, kad atrinktų geriausias vartojimo praktikas siekiant sumažinti CO2 pėdsaką.

Asmeninės veiklos pasirinkimai sudaro beveik 2/3 visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų. Kuomet įvairios pasaulio vyriausybės pateikia ekonomines priemones nuo koronaviruso atsigavimo, jų vertimas per CO2 ekvivalentą būtų labai vertingas tolesnei kovai su klimato kaita.

Tyrėjai suskaičiavo potencialias ŠESD sutaupymo galimybes per pasikeitusį maisto, transporto ir būsto vartojimą. Grafikas žemiau pateikia realiausius būdus ir kiek jie padėtų pasiekti užsibrėžtus klimato tikslus.

Įgyvendinant visas geriausias 10 priemonių turėtų milžinišką vidutinį efektą sutaupantį apie 9 tonas CO2 ekvivalento žmogui per metus išsivysčiusios šalies kontekste. Tokio rezultato pasiekimui būtina šalinti egzistuojančius sisteminius barjerus (pvz. iškastinio kuro subsidijas, neįskaičiuotą CO2 į produktus ir paslaugas ir t.t.), kurį gali pakeisti tik vyriausybės lygio sprendimai.

Priemonės transporto sektoriuje turi didžiausią potencialą pokyčiams, ypatingai jeigu žmonės gyventų be automobilių, persėstų į elektromobilius ar / ir darytų mažiau kelionių lėktuvu. Automobilių skaičius ir kelionės lėktuvu tiesiogiai koreliuoja su augančiomis pajamomis, todėl jos ypatingai svarbios ir Lietuvos kontekste.

Mityba yra kitas svarbus sektorius siekiant sumažinti ŠESD. Tapimas veganu turi didžiausią poveikį. Kiti reikšmingi būdai – maisto ruošimas, laikymas ir gaminimas. Mažesnis gyvūninės kilmės produktų vartojimas taip pat gali turėti ir teikiagą poveikį sveikatai.

Investicijos į atsinaujinančios elektros gamybą sutaupo daugiausiai ŠESD iš būsto vartojimo. Renovacija, geresnis namų apšiltinimas bei didesnis energetinis efektyvumas taip pat patenka į top 10.

Karantinas parodė, kad sumažėjusi gamyba ir kelionės turi labai reikšmingą poveikį oro kokybei. Šiuo metu yra unikali proga panaudoti įvairias ekonomines paskatas grąžinti gamybą ir keliones į prieš tai buvusį lygmenį tik padaryti tą tvariu būdu. VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Vyriausybę pradėti transformuoti Lietuvos ekonomiką į žiedinę.