Kaip CO2 padėti į dirvą?

JAV veikianti nevyriausybinė organizacija Carbon180, kuri sutelkia dėmesį į klimato kaitos sprendimus, pateikė studiją “Leading with Soil”. Šios studijos ruošimui Carbon180 praleido 3 metus dirbdama su gamintojais, vietinėmis organizacijos ir politikais, siekdama suprasti kaip politiniai sprendimai ir mokslas gali padėti žemės ūkio praktikoms, kurios sekvestruoja CO2. Nepaisant didėjančio susidomėjimo kova su klimato kaita ir siekiu didinti organinės anglies kiekį dirvoje, išlieka trūkimai ūkininkų ir gamintojų žiniose, taip pat trūksta stiprios ir kokybiškos informacijos bei finansinių paskatų tą daryti.

Indentifikuoti veiksmai, kurie leidžia didinti organinį dirvos sluoksnį:

 • Be ariminė žemdirbystė – minimalus žemės judinimas;
 • Daugiametystė – sėti ir vystyti daugiamečius augalus, kuriems nereikia arimo;
 • Antsėliai – sėti antsėlius ne auginimo sezono metu ir mažinti dirvos eroziją;
 • Dviguba sėja – sėti kelias augalų rūšis auginimo sezono metu;
 • Sėjomaina – keisti augalų rūšis tarp auginimo sezonų;
 • Ganyklų valdymas – rotuoti galvijus tarp pievų ir ganyklų, kas skatintų spartesnį žolių augimą;
 • Komposto naudojimas – įterpti kompostą į žemės ūkio naudmetas.

Kaip dirvos anglies sekvestracija veikia? Augalai fotosintezės metu naudoja atmosferoje esantį CO2 ir paverčia angliavandeniais, kurie augalo šaknimis pasiekia dirvą. Mikrobai, esantys dirvoje, apdoroja tuos angliavandenius, dalį išleisdami atgal į atmosferą ir dalį sukaupdami kaip organinę anglį dirvoje.

Supaprastintas CO2 sekvestravimo atvaizdavimas:

Barjerai, kurie riboja platesnį dirvos organinės medžiagos auginimo priemonių taikymą:

 • Švietimas – techninė pagalba ir švietimo priemonės yra būtinos ūkininkams įgyvendinant gerąsias priemones ir pasinaudojant jų nauda;
 • Mokslas – gerosios priemonės susijusios su dirvos gerove ir organiniu medžiagos kiekiu turi būti prieinamos ir lengvai atkartojamos;
 • Paskatos – naujos finansinės paskatos ir pakeistos dabar taikomos gali sumažinti barjerus ir paskatinti gerųjų priemonių taikymą.

Studijos autoriai pateikia rekomendacijas politikams, kurios padėtų plačiau taikyti CO2 sekvestraciją žemės ūkyje:

 • Skatinti inovacijas, sutelkiant pagrindinį dėmesį į galutinį rezultatą, bet ne specifinius sprendimus;
 • Užtikrinti, kad ūkininkams būtų paprasta pasinaudoti paskatomis;
 • Atsižvelgti į pinigų srautų ir išankstinio finansavimo barjerus.