Pakuočių atliekų tvarkymo ypatumai

Lietuvoje pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuoja LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas. Pagal jį vartotojų (atliekų turėtojų) prievolė yra atskirti pakuočių atliekas nuo kitų atliekų, tai yra rūšiuoti pakuočių atliekas jų susidarymo vietoje, ir naudotis organizuotomis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemomis. Tuo tarpu gamintojų ir importuotojų pagrindinės pareigos:

  1. Šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais.
  2. Apmokėti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo iš išlaidas.

Tam, kad būtų lengviau įgyvendinti savo pareigas, gamintojai ir importuotojai buriasi į gamintojų ir importuotojų organizacijas (toliau GIO). Lietuvoje šiuo metu yra 3 GIO: “Žaliasis taškas”, “Pakuočių tvarkymo organizacija” ir “Gamtos ateitis”.

Kol pakuotės netampa atliekomis, o yra naudojamos ar dėl to, kad jose yra ilgo vartojimo produktai ar dėl to, kad yra daugkartinio naudojimo ar dėl to, kad už jas jau sumokėtas užstatas situacija yra labai aiški. Kuomet pakuotės tampa atlieka prasideda sudėtingumai. Iliustracijai bus panaudojama stiklo pakuotės situacija.

Esant tokiai situacijai, kuomet į stiklo pakuotės konteinerį yra surenkami tik stikliniai buteliai, stiklainiai ir jų dūžis, t.y. stiklo pakuotės, už visą jo turinio sutvarkymą atsako GIO. Jeigu turinyje daug ne pakuotės arba nepasiekiami užsibrėžti pakuočių surinkimo ir perdirbimo tikslai, tai reiškia, kad GIO neužtikrino tinkamo švietimo ir patogios infrastruktūros.

Esant tokiai situacijai, kuomet į stiklo pakuotės konteinerį gyventojai gali mesti stiklinius butelius, stiklo pakuočių dūžį ir stiklainius (t.y. stiklo pakuotę) bei stiklinius indus, įvairų stiklo dūžį ir paprastų langų stiklą (t.y. ne stiklo pakuotes) atsakomybė tenka ne tik GIO, bet ir gyventojams. Tuomet GIO finansuojama sistema teikia paslaugą gyventojams su konkrečių atliekų surinkimu ir už tai gyventojai turi susimokėti. Tuomet atitinkamas mokestis turi būti įtrauktas į rinkliavą, kuri apskaičiuojama LR Vyriausybės nutarimu dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo.

Atitinkamai stiklinių indų, paprastų langų stiklas ir įvairaus stiklo dūžis (jeigu ne stiklinės pakuotės) turi būti apskaičiuotas pagal tokių atliekų tvarkymo veiklos pastoviąsias sąnaudas ir kintamąsias sąnaudas.

Savivaldybės išskiria vietas pakuočių atliekų surinkimui, tai galėtų būti laikoma reikšmingu indėliu į pastoviųjų sąnaudų padengimą. Kintamoji tokių sąnaudų dalis turėtų būti apskaičiuojama pagal faktą t.y. kiekį ne stiklo pakuočių nurodytų ant stiklo pakuočių atliekų surinkimo konteinerio. Kai kuriems srautams ji gali būti net teigiama, t.y. GIO organizacijos turėtų sumokėti vartotojams.

Didžiosios Britanijos informacijos portaltas Let’s recycle nuolat skelbia įvairių antrinių žaliavų kainas:

Panaši situacija yra ir su metalais (itin aukštos kainos). Plastiko kainos svyruoja nuo kokybės ir tipo.

Kasmet Aplinkos ministerija ir savivaldybės nuperka daugybę pakuotėms skirtų konteinerių ir jie turėtų būti laikomi kaip subsidija arba įnašas nuo gyventojų už tai atitinkamai mažinant antrinių žaliavų surinkimo ir tvarkymo kaštus.

Rekomendacijos Aplinkos ministerijai, kad pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas būtų kuo efektyvesnis:

  1. Įgyvendinti principą “teršėjas moka” t.y. pakuočių atliekų surinkimą ir tvarkymą 100 % turi finansuoti gamintojai ir importuotojai per gamintojų ir importuotojų organizacijas.
  2. Standartizuoti užrašus ant pakuočių atliekų konteinerių surinkimo, kad gyventojams būtų aišku, o viešinimo kompanijos būtų efektyvios.
  3. Ant konteinerių nurodant kokias nors antrines žaliavas, suderintas su gamintojų ir importuotojų organizacijomis, jas skaičiuoti pagal faktą ir gyventojams būtų sumažinama arba padidanama rinkliava.
  4. Visi pakuočių konteineriai gaunami finansuojant valstybei ar savivaldybėms turi būti laikomi kaip gyventojų prisidėjimas ir atitinkamai priskaičiuojama kaip prisidėjimas antrinių žaliavų surinkimo.
  5. Esant nepakankamai efektyviam rūšiavimui, svarstyti apie privalomą pakuočių rūšiavimą t.y. mišrių komunalinių atliekų tikrinimą ar ten nėra pakuočių atliekų ir sankcijų taikymą.