Veiklos prisidedančios prie žiedinės ekonomikos

Žmogaus darbas yra atsinaujinantis išteklius ir jam turėtų būti mažinami mokesčiai taip kaip dabar skatinama atsinaujanti energetika. Bet ne visas darbas yra vienodas. Kai kurios profesijos prisideda prie linijinės ekonomikos, o kai kurios prie žiedinės. VšĮ “Žiedinė ekonomika” pateikia sąrašą ekonominių veiklų pagal Statistikos departamento Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 redakciją, kurios galėtų būti laikomos kaip labiausiai prisidedančiomis prie žiedinės ekonomikos sukūrimo:

02.10

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas

33.11

Metalo gaminių remontas

33.12

Mašinų remontas

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

33.14

Elektros įrangos remontas

33.17

Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra

33.19

Kitos įrangos remontas

38.31

Mašinų duženų išmontavimas

38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

39.00

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

46.77

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

47.79

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

49.10

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

49.31.10

Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje

49.31.20

Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje

49.39

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

50.30

Vidaus vandenų keleivinis transportas

52.21.60

Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas

77.2

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.3

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

96.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas