Biologinio stebėjimo duomenys: maistas šalia atliekų deginimo įrengių yra ženkliai užterštas

“Zero Waste Europe” ir “ToxicoWatch Foundation” paskelbti nauji duomenys apie atliekų (bendro) deginimo gamyklų išmetamų teršalų biologinio stebėjimo tyrimus Slovakijoje ir Nyderlanduose rodo, kad šalia šių gamyklų esančiuose maisto produktuose yra didelis patvariųjų organinių teršalų (POT) kiekis.

Tyrimuose “Biomonitoring research on persistent organic pollutants in the environment surrounding the cement plant Turňa nad Bodvou, Slovakija” ir “Biomonitoring research on persistent organic pollutants in the environment surrounding the REC Waste Incinerator, Nyderlandai“, buvo analizuojamas POT buvimas atliekų deginimo įrenginių aplinkoje. Siekiant gauti kuo tikslensius rezultatus, buvo kruopščiai renkami mėginiai, pavyzdžiui, kiemo vištų kiaušiniai, augmenija, vaisiai, stogo dulkės, vanduo ir nuosėdos, paimti netoli tiriamų įrenginių.

Slovakijoje, ypač daug dėmesio skiriant cemento gamyklai Turňa nad Bodvou mieste. Kiaušiniuose, pušų spygliuose ir samanose, esančiose netoliese atliekų deginimo įrenginių, nustatyta labai didelė dioksinų ir PFAS, paprastai vadinamų “amžinosiomis cheminėmis medžiagomis”, koncentracija. Visų pirma, dioksinų kiekis Zádielio kiaušiniuose 300 proc. viršija ES leistinas normas. Didelį susirūpinimą kelia šalia cemento krosnies esančiuose paviršinio vandens srautuose ir nuosėdose nustatytas padidėjęs PFAS kiekis. Samanų mėginiuose užfiksuoti vieni didžiausių Europoje sunkiųjų metalų kiekiai.

Atlikus tyrimą dėl atliekų deginimo gamyklos REC Harlingene (Nyderlandai), paaiškėjo, kad atlikus dioksino tyrimą Vijnaldumo mieste, esančiame vos už 2 km nuo atliekų deginimo gamyklos REC, kiemo vištų kiaušiniuose, dioksino koncentracija beveik 300 proc. viršijo ES leistiną normą. Be to, PFAS koncentracija kiaušiniuose iš tos pačios vietovės viršijo didžiausią anksčiau Nyderlanduose užfiksuotą koncentraciją kiaušiniuose (38,4 nanogramo viename grame riebalų). PFAS koncentracija šiuose kiaušinių tryniuose yra panaši į koncentraciją, nustatytą netoli Antverpeno fluorochemijos gamyklos, kurioje aptikta 11 skirtingų PFAS giminingų medžiagų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia tuojau pat apriboti atliekų deginimo įrenginius Lietuvoje kaip keliančius didžiulį pavojų gyvenanties ir dirbanties šalia tokių įrenginių, tol, kol atliekų deginimo įrenginių operatoriai neįrengs nuolatinio stebėjimų įrangos gyvsidabriui, PFAS, dioksinams, furanams ir kitoms toksinėms medžiagoms.