CO2 mokestis kaip išeitis

Visa Europos Sąjunga (o tuo pačiu ir Lietuva) su Žaliuoju Kursu užsibrėžė tikslą tapti pirmu klimatui neutraliu kontinentu iki 2050. Tuo pačiu 2020 m. gruodį ES įsipareigojo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus mažiausiai 55 % iki 2030 m. Siekiant tokio sumažinimo, prireiks milžiniškų teisinių pakeitimų, politinių priemonių, skatinimo schemų ir įvairiausių finansinių instrumentų.

Viena iš efektyviausiai veikiančių ir ŠESD išmetimus mažinančių priemonių – CO2 mokestis. ES lygmeniu jau daugiau nei 15 metų veikia Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, kuri kasmet jos dalyviams mažina galimą nemokamai išmesti CO2 kiekį. Išmetant mažiau, tuos leidimus galima parduoti, išmetant daugiau – nusipirkti. Šiuo metu vienos tonos CO2 kaina siekia virš 40 Eur ir per pastaruosius metus pakvigubėjo.

Norint pasiekti CO2 sumažinimus ir kitose srityse, visų pirma reikia atsisakyti iškastinio kuro subsidijų (plačiau apie tai čia), tuomet CO2 finansiškai apmokestinti (per tiesioginį mokestį už kiekvieną toną arba per apyvartinių taršos leidimų sistemą).

Jau ne viena šalis tą taiko kurį laiką. Vokietija savo CO2 mokestį pradėjo taikyti nuo 2021 m. (plačiau apie tai čia). Pati pirmoji valstybė pradėjusi taikyti CO2 mokestį – Suomija, dar 1990 m. Iki 2020 m. pabaigos valstybių žemėlapis su CO2 mokesčiu:

Kiekvienos iš valstybių CO2 mokestis yra taikomas taip, kad nesidubliuotų su ES ATL sistema arba tą CO2 kainą atkartotų ir kitose srityse.

Detaliau apie kiekvienos iš valstybių CO2 mokestį:

ŠalisĮvedimo metaiKaina (2020) EUR/CO2 tonaiApimtisIšimtys% ŠESDPajamos (2019) mil. US$
Danija199223.77Visiems iškastiniams kurams, pagrinde iš pastatų ir transporto sektorių.ES ATL dalyviams, išskyrus šildymo sektoriui ir atliekų deginimo jėgainėms. Dalinės išimtys energijai intensyviuose sektoriuose: tarptautinė aviacija ir laivyba, kuro eksportas, energijos ir šilymos gamyba, transporto dalims (traukianiams, laivybai, aviacijai).40520
Estija20001.83CO2 išmetimai iš pramonės ir energetikos, visam kurui skirtam gaminti terminę energiją.ES ATL dalyviams33
Suomija199062.18CO2 išmetimai iš viso iškastinio kuro šildymo ir darbo mašinoms, pagrinde pramonėje, transporte ir pastatuose. Taip pat ir ES ATL dalyviai.Dalinės išimtys kai kurios pramonėms ir kuro naudojimui (rafinavimo gamyklose ir kogeneracinėms jėgainėms arba anglies ir gamtinių dujų naudojimui kaip žaliavai pramonėje). Išimtys laivybai, aviacijai, elektros gamybai. Durpėms taip pat taikomos išimtys361420
Prancūzija201444.81Dalis tarifo padengiančio iškastinio kuro naudojimą iš visų sektorių (pagrinde pramonės, pastatų ir transporto) su išimtimisES ATL dalyviams ir kai kuriems pramonės procesams (ne deginimo naudojimas), tarptautinė aviacija ir laivyba, elektros energija ir šiluma, viešasis transportas ir krovinių gabenimas.358968
Airija201025.60Taikomas visiems iškastiniams kurams ir visiems CO2 išmetimams iš visų sektorių, su išimtimisES ATL dalyviai turi išimtis pagal nemokamus ATL. Taip pat dalinės išimtys tarptautinei aviacijai ir laivybai, energijai ir šilumai, kuro eksportui ir kai kuriems pramoniniams procesams49481
Latvija20049.14Visam iškastiniam kurui (išskyrus durpes) ir CO2 išmetimams iš pramonės bei energetikos sektorių nepadengtų  ES ATL dalyviai ir visiems naudojantiems durpes pramoninėje veikloje.159
Lenkija19900.09Taikoma visiems ŠESD išmetimams iš visų sektoriųES ATL dalyviams. Išimtys tai pat tiems, kurių aplinkosauginis mokestis mažesnis nei 800 PLN.41
Portugalija201523.77Akcizo mokestis taikomas visam iškastiniam kurui, pagrinde pramonės, pastatų ir statybos sektoriuose.ES ATL dalyviams. Kai kurie pramoniniai procesai (įskaitant ne deginimo), transportas ir pažeidžiami vartotojai.29281
Slovėnija199617.37Mokestis už gamtines dujas ir visus skystus bei kietus iškastinius kurus. Taikoma visoms ŠESD iš pastatų ir transporto sektorių.ES ATL dalyviai, kurie gali būti paveikti dėl „CO2 eksporto“, kai kurioms energijai intensyviai pramonei, energijai ir šilumai, aviacija.2481
Ispanija201414.63Mokestis taikomas tik fluorintoms ŠESD iš visų sektorių.Dalinės išimtys kai kuriuose sektoriuose (eksporto, cheminiuose procesuose, nauja technika ir medicina). F-dujos, su ŠESD potencialu mažesniu nei 150 CO2 neįtrauktos.3120
Švedija1991108.81Energijos mokestis visiems iškastiniams kurams, pagrinde statybos ir transporto sektoriuose.Išimtis ES ATL dalyviams. Transportas tarptautinė aviacija, žemės ūkis, kuro, energijos ir šilumos eksportas bei miškininkystė turi dalines išimtis.402314

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia ir Lietuvos vyriausybę svarstyti apie CO2 mokestį, remiantis gerąja kitų šalių patirtimi.