Daugkartinė pakuotė yra ekonomiškai atsiperkanti

Zero Waste Europe (ZWE) atliko tyrimą, kurio tikslas – patikrinti, kiek daugkartinės pakuotės gali būti ekonomiškai pagrįsta vienkartinių pakuočių alternatyva. Tyrimas “Pakartotinio naudojimo sistemų ekonomika” (čia) buvo atliktas bendradarbiaujant su Nyderlanduose įsikūrusia poveikio aplinkai skaičiavimo įmone “Searious Business”.

Tyrime teigiama, kad, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, daugkartinės pakuotės iš tiesų gali būti ekonomiškai naudingos įmonėms ir verslui, nes pakeičia vienkartines pakuotes. Remiantis sąnaudų ir naudos analize, tyrime nustatyti trys pagrindiniai veiklos rodikliai, kurie gali padėti sukurti finansiškai sveiką pakartotinio naudojimo ekosistemą, t. y. pakuočių grąžinimo rodikliai, vidutinis naudojimo ciklų skaičius ir išlaikymo laikas.

Buvo analizuojami trys atvirojo ciklo pakuočių kategorijos:

  • maisto produktų pakuotes (Ispanijoje);
  • antrines transporto pakuotes (Italijoje);
  • gėrimų buteliai (Vokietijoje).

Tyrime ekonominis gyvybingumas nagrinėtas remiantis tuo, kiek pakartotinio naudojimo sistemos teikėjai gauna grąžos iš investicijų, ir sukauptomis vienkartinių plastikinių pakuočių sąnaudomis. Gauti parametrai lyginami su sistemos naudotojo pakartotinai naudojamomis plastikinėmis pakuotėmis.

Maisto produktų pakuočių atveju, analizė atskleidė, kad daugkartinio naudojimo maisto išsinešimui skirtos pakuotės yra “pelningesnės” vartotojams, o sistemos teikėjams investicijos gali atsipirkti per trejus-ketverius metus. Tokios sistemos po truputį plečiasi visoje Europoje, pvz., Recircle, Vytal, Recup ir pan. Lietuvoje taip pat aktyviai veikia CupCup.

Antrinių transporto pakuočių atveju tyrimas palygino daugkartinius ir vienkartinius transportavimo maišus ir nustatė, kad sistemų teikėjams investicijos gali atsipirkti per dvejus-trejus metus, o vartotojas patiria panašias išlaidas.

Paskutinės kategorijos – gėrimų taros – rezultatuose teigiama, kad daugkartinio naudojimo PET gėrimų tara yra ekonomiškai naudinga vartotojams, o sistemų teikėjai investicijų grąžą gali pasiekti per penkerius-šešerius metus. Tokia sistema Vokietijoje veikia jau ne vieną dešimtmetį ir sutaupo didelius kiekius išteklių bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų palyginus su vienkartinio plastiko pakuotėmis.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimo narius bei Aplinkos ministeriją imtis veiksmų, kad būtų kuo greičiau pereinama prie daugkartinių pakuočių išsinešimui, antrinių krovinių pakuočių bei plečiama užstato sistema daugkartiniais PET buteliais.