Elektros kaip alternatyviojo kuro vertė

Elektromobiliai naudojantys elektrą iš atsinaujinančių išteklių turi gerokai mažesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) pėdsaką nei automobiliai su vidaus degimo varikliu. Šiuo metu dauguma ES šalių bando mažinti ŠESD kiekį naudodami biodegalus. Deja, biodegalų naudojimas turi labai panašų pėdsaką į naftos produktų, o kartais ir didesnį, bei prisideda prie biologinės įvairovės mažėjimo, miškų naikinimo ir aukštesnių maisto kainų.

Nuo liepos 1 d. Lietuvoje elektra iš atsinaujinančių išteklių bus apskaitoma kaip alternatyvieji degalai. Kiekviena kWh įkrauta viešose stotelėse galės būti parduota naftos produktų tiekėjams kaip užduočių įvykdymo įrodymas. Kokia galėtų būti tokios elektros iš atsinaujinančių išteklių kredito vertė?

1 kWh = 3600000 J = 3.6 MJ

Remiantis ORLEN kainomis:

Dyzelinas (su 7 % biodyzelino pagal tūrį arba 70 litrų) kainuoja 29,87 EUR/1000L daugiau už įprastinį dyzeliną.

Tai reiškia, kad 1 L biodyzelino papildomai vertas 0,4267 ct.

1 L RRME biodyzelino turi 33 MJ/L. Tuomet 1 MJ kainuota 0,0129 ct.

Tuomet naftos produktų tiekėjui pakeisti biodyzelina elektra iš atsinaujinančių išteklių 1 kWh kainuotų 0,0464 ct esant daugikliui 1. Skaičiuojant pagal tai kiek elektromobiliai yra efektyvesni ir sutaupo daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų (plačiau čia), reikėtų naudoti daugiklį 4 ir vertė būtų 0,18575 ct/kWh.

Esant tokiai elektros energijos vertei daug žmonių būtų labiau suinteresuoti keisti transporto priemones su vidaus degimo varikliais į varomas elektra iš atsinaujinančių išteklių. Visa ši transformacija būtų apmokama iš naftos produktus vartojančių asmenų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Energetikos ministeriją ir LR Seimo narius pasekti Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų bei Austrijos pavyzdžiu ir pritaikyti elektros energijai 4 daugiklį.