Pigi Lietuvos įmonių lengvųjų automobilių tarša

Transporto sektorius yra atsakingas už 31 % visų Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimų ir nuo 2005 m. iki 2019 m. augo net 50 %! Didžioji dalis šių ŠESD sudaro keleiviniai automobiliai, kurių 2019 m. Lietuvoje registruota buvo virš 1 500 000 vnt. Lietuvoje jau kuris laikas veikia automobilių registracijos mokestis, kuris taikomas tiek[…]

Elektromobiliai yra vienintelis būdas išsivaduoti iš taršos transporto sektoriuje

Aplinkos apsaugos agentūra prognozuoja, kad jau 2030 m. metiniai elektromobilių pirkimo sandoriai sudarys 50 %. Bet ar tai yra daug ar mažai? Remiantis Wikipedia duomenimis, 2020 m. elektromobilių (kartu su hibridais) rinkos dalys įvairiose šalyse: Norvegijoje jau 2020 m. elektromobilių sandoriai sudaro beveik 75 % visų automobilių sandorių. Švedija (32.2 %) ir Nyderlandai (24.6 %)[…]

Transporto sektoriaus tarša ir lobizmas

Remiantis paskutiniais Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, transporto sektorius yra vienas iš dviejų, kurių CO2 išmetimai didėjo. Aplinkos apsaugos agentūra, prognozuoja, kad transporto sektoriaus išmetimai 2030 m. lyginant su 2005 m. sumažės 21 % ir metiniai elektromobilių pirkimo sandoriai sudarys 50 %! Bet ar tai įmanoma, kuomet tendencijos rodo, jog transporto sektoriaus ŠESD išmetimai reikšmingai augo[…]

(ne)tvarus mobilumas

Transporto sektorius Lietuvoje labiausiai iš visų sektorių prisideda prie klimato kaitos. Ir jį neabejotinai reikės keisti, kad Lietuva įgyvendintų savo tikslą tapti klimatui neutrali valstybe iki 2050 m. bei sumažinti taršą miestuose. Vokietijos Aplinko apsaugos agentūra atliko tyrimą susijusį su mobilumu, klimato kaita bei su tuo susijusia problematika. Pateikiame esmines problemas, kurios aktualios ir Lietuvoje.[…]