Gerieji pavyzdžiai iš Ispanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo plano

Ispanija yra stipri ir ekonomiškai išsivysčiusi Pietų Europos šalis. Pagal savo nominalų bendrąjį vidaus produktą gyventojui, Ispanija yra tarp labiausiai pažengusių pasaulio šalių nedaug atsiliekanti nuo Italijos ir formaliai turinti būti G20. Lyginant perkamąją galią, Lietuva yra panašiame lygyje.

Su atliekomis situacija visai kitokia. Lietuvoje susidarantis komunalinių atliekų kiekis nuolat didėjo, tuo metu labiau ekonomiškai pažengusioje Ispanijoje – mažėjo. Lietuva jau nuo 2019 m. lenkia Ispaniją pagal susidarančių komunalinių atliekų kiekį.

Per pastaruosius 20 metų Ispanija susidarančių komunalinių atliekų kiekį sumažino net apie 30 %. Siekis toliau mažinti atliekų kiekį atsispindi ir naujame Ispanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo plane:

  • Komunalinių atliekų susidarymas iki 2030 m. turi būti sumažintas 15 % lyginant su 2010 m. (t.y. planas yra 2030 m. pasiekti apie 433 kg, tuo metu Lietuva sau brėžia itin neambicingą tikslą atliekų kiekį didinti iki ES vidurkio).
  • Nuo 2023 m. sausio 1 d., prekybos verslai turintys daugiau nei 400 m2 naudingo ploto, turės 20 % jo paskirti produktams be pirminės pakuotės arba su daugkartine pakuote.
  • Pradedami taikyti du nauji mokesčiai: sąvartyno ir deginimo, kurie svyruos nuo 1.5 iki 40 Eurų už toną. Papildomai bus taikoma 0.45 Eur/kg vienkartinio plastiko pakuotei.
  • Pradedamas taikyti “teisės taisyti” principas kuomet pardavėjai ir elektroninės pardavimo platformos privalės pateikti informaciją apie tai kaip taisyti siūlomus daiktus. Papildomai, bus draudžiamas atliekų, kurios gali būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui ar perdirbamos, deginimas ir bus skatinama socialinė ekonomika per pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus.
  • Privalomas atskiras maisto / virtuvės ir tekstilės atliekų surinkimas visuose miestuose ir miesteliuose turinčiose bent 5000 gyventojų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos ministeriją perimti geruosius Ispanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo plano pavyzdžius ir iš tiesų sudaryti sąlygas plisti žiedinei ekonomikai.