Gyvenant šalia elektrinių – išmokos

Vokietijoje

Prieš kelis metus Vokietijoje buvo priimtas įstatymas, kad bendruomenės gyvenančios šalia naujų vėjo ir saulės elektrinių privalo gauti finansinę naudą iš jų. Gyventojai turi būti registruoti 2.5 km spinduliu nuo tokios vėjo jėgainės, o išmokos siekia 2 EUR/MWh. Taip pat leidžiamos ir tiesioginės išmokos.

Šių metų pavasarį Žemutinės Saksonijos žemės parlamentas priėmė nutarimą, kuriuo ne tik tai nurodomos greitesnio vystymo zonos vėjo enegetikai, bet ir reguliuojamas santykis su vietos gyventojais ir savivalda. Nustatytas papildomas tiesioginių išmokų dydis siekia iki 2 EUR/MWh vietos savivaldai ir iki 1 EUR/MWh vietos gyventojams. Skaičiuojama, kad viena vėjo jėgainė gali sukurti apie 15 000 Eur tiesioginių išmokų gyventojams.

Naujasis nutarimas suteikia ir kelis kitus naudos suteikimo būdus: nuolatinai mažesnę elektros kainą, leisti dalyvauti gyventojų energijos bendrijoms ar kooperatyvams. Jeigu gyventojams pasiūlomos vėjo jėgainę valdančios įmonės akcijos, jos turi sudaryti bent 20 % vėjo elektrinės.

Lietuvoje

Kartu su “Proveržio paketu” Lietuvoje, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme buvo numatyta, kad naujų vėjo, saulės ir biodujų elektrinių valdytojai turės mokėti gyventojams 1.3 EUR/MWh gamybos įmoką. Ji būtų paskirstoma 5 km nuotoliu nuo to objekto gyvenantiems asmenims, iš kurių 15 % būtų tiesioginės išmokos, o 85 % bendruomenės projektų finansavimas.

Pernai metais lobistai pasiekė, kad gamybos įmoka būtų sumažijnta nuo 1.3 EUR/MWh iki 1 EUR/MWh. Tai automatiškai reiškia gerokai mažesnę naudą vietos gyventojams. Plačiau apie gamybos įmoką AIEĮ 13^1 str. (čia).

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimą padidinti gamybos įmoką bent jau iki 2 EUR/MWh.