Energijos bendrijos Austrijoje

Austrija yra viena iš bendruomeninės energetikos pradininkių, todėl ji yra svarbus pavyzdys nustatant teisinius ir techninius jos veikimo aspektus Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Tinkami teisės aktai yra būtina veiksmingo energijos bendrijų veikimo sąlyga. Austrijoje energijos bendrijas reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES teisės reikalavimus (vadinamąjį žiemos paketą). 2021 m. liepos mėn. buvo patvirtintas atitinkamas perkėlimas[…]

Domantas Tracevičius. Energijos demokratizacija Lietuvoje ir kodėl ją reikia apsaugoti

Energijos demokratizacija, jau ne vieną dešimtmetį besiplečianti dalyje ES šalių, įgauna pagreitį ir Lietuvoje. Prie to labai prisideda gaminantiems vartotojams skiriamos subsidijos bei atsiradusios naujos veiklos formos, tokios kaip atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos. Prieš energijos demokratizaciją pasisakantys didieji vystytojai per lobistus bando pabloginti situaciją ir pakenkti Lietuvos gyventojų interesams. Visų pirma, kas yra energijos demokratizacija?[…]

Energijos bendrijos – vienas iš energetinio skurdo sprendimo būdų

Remiantis Eurostat duomenimis (čia), 2021 m. apie 6,9 % europiečių negalėjo tinkamai apšildyti savo namų. Energetinis skurdas yra daugialypis reiškinys, kurį lemia mažos pajamos, didelės išlaidos energijai ir prastas pastatų energetinis efektyvumas. Keturi esminiai rodikliai kuriais yra stebimas energetinis skurdas:1. įsiskolinimai už komunalines paslaugas;2. mažos absoliučios išlaidos energijai;3. didelė išlaidų energijai dalis pajamose;4. nesugebėjimas išlaikyti[…]

Lietuvos RRF plane – tvari energijos transformacija

ES nuostatose dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų (AEIB) nurodyta, kad valstybės narės turi sukurti palankią sistemą, skatinančią ir palengvinančią AEI plėtrą, kuri, be kita ko, turėtų apimti priemones, palengvinančias galimybes gauti finansavimą. REScoop.eu, CEE Bankwatch Network ir Climate Action Network išanalizavo šiuo metu esančią situaciją – pateikiama konkreti informacija apie tai, ar valstybės narės naudoja[…]

Lenkijoje pradeda steigtis atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos

Lenkijos gyventojai ir savivaldybės pradėjo jungtis į vietos atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, kad galėtų sumažinti savo sąskaitas ir turėtų didesnę energetinę nepriklausomybę. Jų teikiami privalumai puikiai tiktų ir Lietuvos gyventojams. Bendruomenių gaminama elektros energija yra svarbus veiksnys sprendžiant klimato krizę. Taip pagaminta elektra suteikia žmonėms daugiau galimybių, skatina vietos ekonomikos augimą ir atgaivina bendruomenes. Bendruomenių[…]