Lietuvos visuomenės susidomėjimas Europos parlamento rinkimais

Europos Parlamento užsakymu šių metų pavasarį buvo atlikta specialioji Eurobarometro apklausa (čia) susijusi su rinkimais į Europos parlamentą. Visoje Europos Sąjungoje buvo atlikta 26 411 interviu (1002 iš jų Lietuvoje).

56 % Lietuvos piliečių (kiek mažiau nei ES vidurkis) domina Europos parlamento rinkimai.

68 % apklaustų lietuvių planuoja dalyvauti rinkimuose ir tai kiek mažesnis procentas nei vidutiniai apklausti ES gyventojai.

Esminiai 3 prioritetai apklaustiems Lietuvos gyventojams:

  1. ES gynyba ir saugumas
  2. Kova su skurdu ir socialine atskirtimi
  3. Parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimas

Kova su klimato kaita vidutiniam apklaustam europiečiui yra sąlyginai svarbu (27 %), bet vidutiniam lietuviui tai nebuvo svarbu (14 %). Taip pat gerokai mažiau susidomėjimo nei ES vidurkis sulaukė vartotojų teisės.

Apklausti Lietuvos gyventojai (kaip ir ES vidurkis) daugiausiai pasisako, kad pagrindinė Europos parlamento darbo kryptis per ateinančius penkis – taika. Toliau apklausti Lietuvos gyventojai rikiuoja žmogaus teisių apsaugą ES ir visame pasaulyje, solidarumą tarp ES valstybių ir jos narių bei demokratiją. Daug mažesnio susidomėjimo nei ES vidurkis sulaukė lyčių lygybės tarp vyrų ir moterų klausimas.

Apklausoje dauguma lietuvių nurodė, kad ES turėtų stiprinti savo pozicijas gynyboje ir saugume, energeitkos klausimuose, energetinėje nepriklausomybėje, ištekliuose ir infrastruktūroje bei užsienio santukiuose ir diplomatijoje. Deja, lyginant su vidutiniais apklaustais Europos gyventojais, apklausti Lietuvos gyventojai daug mažiau vertina kovą su klimato kaita ir išmetamųjų teršalų mažinimu.

Palyginimui po 2019 m. rinkimų buvo atlikta Eurobarometro apklausa (čia) dėl Europarlamento darbo krypčių:

Akivaizdu, kad saugumas ir taika nukonkuravo viską ir, deja, aplinkosaugai dėmesys liko kur kas mažesnis 2024 m. nei lyginant su 2019 m.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia nepamiršti aplinkosaugos, nes kova prieš klimato kaitą ir taršą bei biologinės įvairovės išsaugojimas yra būtinos užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę.