Maisto atliekų surinkimas Bratislavoje

2023 metų birželį buvo apsilankymas Slovakijos sostinėje Bratislavoje pamatyti kaip pas juos yra tvarkomasi su maisto ir virtuvės atliekomis.

Slovakijos vyriausybė nustatė, kad maisto ir virtuvės atliekas privaloma surinkinėti nuo 2021 m. tą absoliučiai dauguma miestų įgyvendino.

Per maždaug pusantrų metų (pradedant 2021 metų pabaiga) Bratislavoje visuose rajonuose paeiliui buvo dalinami maisto ir virtuvės atliekų virtuviniai kibirėliai ir surinkimo konteineriai. Gyventojai kelias savaites prieš apsilankant dalintojams ant durų gaudavo įspėjimą, kuomet pas juos apsilankytų. Jeigu tuo metu gyventojai negalėjo priimti, tai galėdavo apsilankyti tame rajone laikiname dalinimo centre. Taip pat visą dalinimo laikotarpį buvo galima pasiimti kibirėlį iš centrinės OLO (savivaldybės įmonės kuri surenka ir tvarko Bratislavos atliekas) būstinės.

Individualiuose namuose gyvenantys žmonės gaudavo virtuvės kibirėlį (10 l.) + virtuvės atliekų konteinerį (20 l.) + 150 kompostuojamų maišų. Daugiabučiuose namuose gyvenantys žmonės gaudavo virtuvės kibirėlį (10 l.) + 150 kompostuojamų maišų. O daugiabučio namo administratorius taip pat 120-240 l. MVA surinkimo konteinerį. Gyventojai vis dar gali gauti kompostuojamų maišų, bet ateityje turės juos įsigyti patys.

Maisto ir virtuvės atliekų tvarkymas šiuo metu įtraukiamas į mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifą. Ateityje planuojama tą keisti ir turėti atskirą tarifą maisto ir virtuvės atliekoms. Už kiekvieną surinktą ir sutvarkytą maisto ir virtuvės atliekų toną savivaldybės gauna išmokas iš aplinkosauginio fondo (finansuojamo iš sąvartyno mokesčio).

Dalinimo rezultatai – virš 90 % individualių namų ir beveik 60 % butų buvo aprūpinti MVA surinkimo priemonėmis. Surinkimas prasidėdavo neužilgo po to kai tame rajone budavo pabaigiamas MVA kibirėlių ir konteinerių dalinimas.

Maisto ir virtuvės atleikų išvežimas yra vykdomas 2 kartus per savaitę. Gyventojai individualiuose namuose išneša maisto atliekų konteinerį, o gyventojai daugiabučiuose pildo lauke esantį maisto konteinerį.

Surinktos maisto ir virtuvės atliekos vežamos į OLO perkrovimo stotį, iš kur jos po to gabenamos į Zdroje zeme atliekų tvarkymo gamyklą. Šiuo metu surenkama apie 700 tonų MVA per mėnesį. Vidutiniškai vienam gyventojui tenka virš 30 kg per metus. Užterštumas neviršija kelių procentų. Planuojama, kad surenkami kiekiai didės.

Zdroje zeme aikštelėje pristatytos maisto ir virtuvės atliekos patenka į plaktukinį išpakavimo aparatą, kuriame sumaišomos su vandeniu, kad būtų geresnis atskyrimas. Tuomet atskiriama lengva ir sunki frakcija. Po to presu atskiriama skysta ir kieta frakcijos. Abi iš jų higienizuojamos ir nukreipiamos į anaerobinį apdorojimą. Kieta frakcija po anaerobinio apdorojimo yra kompostuojama. Po to ji džiovinama ir gaminama bioanglis.

Separatoriaus veikimo principas:

OLO planuoja nuo 2024 m. turėti savo anaerobinio apdorojimo ir kompostavimo aikštelę.

Kaip dalinė alternatyva Bratislavos gyventojams yra galimybė vykdyti bendruomeninį kompostavimą (pagrindiniai reikalavimai: tinklelis po komposto dėžėmis, kad nepatektų graužimai, ir spynos).

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visas savivaldybes pradėti atskirą maisto ir virtuvės atlikų surinkimą visuose Lietuvos miestuose.