Nasa duomenys dėl CO2

Vaizdo įrašas parodantis pasaulio CO2 išmetimus metų periode puikiai išryškina kuomet įvyksta didžiausi išmetimai – šildymo sezono metu bei ariant žemę. Tuo pačiu matomas ir beveik visiškas CO2 sumažėjimas kai sužaliuoja gamta!