Olandijoje bus stabdomas atliekų importas

Dutch News praneša, kad atliekų tvarkymo įmonė AEB Amsterdam, kuri valdo 6 atliekų deginimo įrenginius, yra susidūrusi su reikšmingais finansiniais sunkumais. Akivaizdu, kad atliekų deginimas yra ne tik yra aplinosaugiškai žalingas, bet ir finansiškai nuostolingas. AEB Amsterdam uždaro 4 iš 6 atliekų deginimo jėgainių ir sustabdys atliekų importą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” mano, kad visos medžiagos ir daiktai turėtų būti mažų mažiausiai perdirbami. Deginimo laikas jau suskaičiuotas ir Lietuva neužilgo taps žiedinės ekonomikos šalimi! 🙂