Pakartotinis naudojimas ir darnaus vystymosi tikslai

Socialinės įmonės, aktyviai veikiančios žiedinėje ekonomikoje, prisideda prie darnaus vystymosi tikslų. Kiekviena iš pakartotinio naudojimo veiklų (t.y. atnaujinimas, taisymas, pergaminimas ar paskirties pakeitimas) turi teigiamą poveikį šiose srityse:

 • Įdarbinami socialiai pažeidžiami asmenys (pvz. neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai) arba jiems suteikiami nauji įgūdžiai.
 • Daiktų mainai ir atidavimas (pvz. Stotelėse Dėk’ui).
 • Socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukimas į darbo rinką, padidina integraciją į visuomenę bei savijautą.
 • Naujų žaliavų išgavimo, daiktų gamybos, atliekų šalinimo sąvartyne ar deginimo neigiamo poveikio aplinkai mažinimas bei šalia gyvenančių bendruomenių sveikatos blogėjimo prevencija.
 • Galimybė daiktų atiduotuvėje nemokamai pasiimti priemones (pvz. kanceliarines, knygas ir pan.), kurios būtinos užtikrinti kokybišką mokymosi lygį.
 • Sąžiningos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės įsidarbinti, nepaisant amžiaus, lyties, negalios, rasės, tautybės, kilmės, religijos, ekonominio statuso ar kokios nors kitos priežasties.
 • Sumažinamas atliekų kiekis patenkantis į deginimą ar sąvartyną, juos pakartotinai naudojant.
 • Visuomenės informavimas apie pakartotį naudojimą ir su tuo susijusias naudas aplinkai bei klimatui.
 • Pats pakartotinis naudojimas (atnaujinimas, taisymas, pergaminimas ar paskirties pakeitimas).
 • Pakartotinis naudojimas veikia kaip prevencija žaliavų išgavimui, gamybai ir atliekų deginimui, o tai reikšmingai sumažina šiltnamio efektrą sukeliančių dujų išmetimus.
 • Partnerystė tarp verslų, nevyriausybinių organizacijų ir sprendimų priėmėjų siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visus jungtis prie darnaus vystymo tikslų pasiekimo (plačiau čia).