Kaip geriausiai atkurti suartas pievas?

Prieš naujus metus maždaug 30 tūkstančių ūkininkų gavo pranešimus, kad jiems reikės atkurti dalį suartų daugiamečių pievų t.y. pievų, kurias gaudami tiesiogines išmokas, įsipareigojo išsaugoti ir prižiūrėti. Visa tai dėl to, kad lyginant su referenciniais 2015 metais daugiamečiais žolynais užsėtų plotų ir bendro žemės ūkio paskirties žemės ploto santykis sumažėjo labiau nei leidžiama, taip sukuriant didelį neigiamą poveikį gamtai. Didžiausią poveikį toks reikalavimas turės tiems, kas perėjo nuo galvininkystės link augalininkystės.

Dalis iš tų suartų pievų yra šalia ESO skirstomųjų tinklų bei laisvų pajėgumų turinčių pastočių, tad puikiai tiktų saulės šviesos elektrinėms statyti. Tolesnis žemės ūkio paskirties žemės naudojimas atsinaujinančiai elektrai yra neišvengiamas, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus: 1 GWp – 2025 ir 2 GWp – 2030 m. saulės elektrinių pajėgumo.

Tad kaip tai būtų galima padaryti? Pakeisti atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, kad nereikėtų keisti žemės ūkio žemės paskirties (pvz. iki 10-30 ha), kuri naudojama saulės elektrinių vystymui. Tiesiog jos turėtų būti įrengiamos taip, kad būtų lengvai pasiekiamos nušienavimui ir kitų įsipareigojimų įvykdymui. Taip būtų sukuriama galimybė ūkininkams atkurti pievas, už jas gauti išmokas bei jas net įdarbinti atsinaujinančios elektros gamybai.

Lankasterio universiteto mokslininkai ištyrė žemės ūkio paskirtyje įrengtus saulės parkus ir nustatė, kad jos gali būti naudojamos kaip apdulkintojų apsaugos priemonės. Tuo pačiu, jau yra vietų Lietuvoje, kur saulės elektrinių teritorijas šienauja avys. Jeigu tos elektrinės būtų įkurtos taip, kad gyvūnai galėtų pasiekti visas toje teritorijoje augančias žoles, tai jas būtų galima laikyti ganyklomis ir atitinkamai deklaruoti. Kai kuriais atvejais, net tikrų ir viena dabar galiojančių agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės remiama veikla – ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kreipiasi į aplinkos ir žemės ūkio ministerijas, kad šios leistų toliau plėtotis saulės švietos elektrinėms ir sukurtų papildomą naudą tiek klimatui tiek ūkininkams, kurių žemėje jos yra vystomos.