Pamokos iš Katalonijos: atliekų tvarkymo politika skatinanti prevenciją ir perdirbimą

Atliekų tvarkymo mokesčiai (tokie kaip deginimo ar šalinimo sąvartyne) prisideda prie geresnio atliekų tvarkymo ir jo atitikimo atliekų hierarchijai. Katalonijos regionas pirmasis Ispanijoje pradėjo taikyti sąvartynų ir deginimo mokesčius. Tuo pačiu buvo nustatyti ir mokesčių grąžinimo kriterijai savivaldybėms. Taip surinkti mokesčiai finansiškai prisideda prie tolesnės atliekų tvarkymo sistemos gerinimo atitinkančio atliekų hierarchiją.

Katalonijos teisėkūra skatina savivaldybes plėsti atskirą surinkimą ir tuo pačiu atgraso nuo mišrių komunalinių atliekų šalinimo sąvartyne ar sudeginimo padarant tai brangesniu pasirinkimu nei atskiras surinkimas:

Šalinimo mokestis yra nustatomas komunalinių atlekų tonai siunčiamai į sąvartyną arba sudeginti. Savivaldybės, kurios nepradėjo įgyvendinti atskiro biologinių atliekų surinkimo turi aukštesnius mokesčius. Šis mokestis reikšmingai prisideda prie biologinių atliekų surinkimo ir perdirbimo.

MetaiKatalonijos šalinimo sąvartyne mokestisKatalonijos deginimo mokestisKatalonijos BVP gyventojuiVilnaius regiono BVP gyventojuiLietuvos šalinimo sąvartyne mokestisLietuvos deginimo mokestis
201835.60 EUR/t17.80  EUR/t32000336005 EUR/t0 EUR/t
201941.30 EUR/t20.60 EUR/t5 EUR/t0 EUR/t
202047.10 EUR/t23.60 EUR/t5 EUR/t0 EUR/t
202153.10 EUR/t26.50 EUR/t??
202259.10 EUR/t29.60 EUR/t??
202365.30 EUR/t32.70 EUR/t??
202471.60 EUR/t35.80 EUR/t??
Šaltinis: Katalonijos atliekų agentūra

Surinktas atliekų šalinimo mokestis naudojamas atliekų tvarkymo sistemai gerinti. Mažiausiai 50 % surinktų pinigų yra skiriama biologinių atliekų apdorojimui ir komunalinių atliekų mechaniniam biologiniam apdorojimui. Likusi dalis yra grąžinama savivaldybėms priklausomai nuo jų pažangumo.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją ir Finansų ministeriją naudoti tokius aplinkosauginius mokesčius ir gerinti atliekų tvarkymo situaciją Lietuvoje.