Žiedinės ekonomikos gairės III: geresnis atliekų tvarkymas

Prancūzijos vyriausybė kartu su visuomene ir verslu sudarė žiedinės ekonomikos gaires siekiant transformuoti Prancūzijos ekonomiką į žiedinę ir tuo pačiu siekti didesnės harmonijos su aplinka. Gaires su daro 4 dalys (gamyba, vartojimas, išmetimas ir vienijančios priemonės).

III dalis apžvelgia priemones geresniam atliekų tvarkymui:

 • Inicijuoti “mobilizaciją” tam, kad būtų paskatintas visos perdirbamos plastiko pakuotės surinkimas, suteikiant prioritetą prasčiausiai toje srityje dirbantiems regionams;
 • Padidinti antrinių žaliavų surinkimą HORECA sektoriuose;
 • Supaprastinti ir visuose regionuose harmonizuoti rūšiavimą gyventojams;
 • Tobulinti “TRIMAN” logotipu pažymėtų produktų rūšiavimą su pilna instrukcija ant produktų;

Triman logo

 • Sukurti mokestinę aplinką (pvz. PVM lengvatos perdirbtiems produktams, sąvartyno ir deginimo mokesčiai), kad antrą kartą panaudoti ir perdirbti būtų pigiau nei išmesti;
 • Skatinti kompostavimą namuose;
 • Bioskaidžių atliekų tvarkymą įgalinti per komposto naudojimo žemės ūkyje skatinimą;
 • Mobilizuoti ES šalis kovoje su fragmentuojančiu plastiku – aerobiškai skaidžiu plastiku, mikro plastikas ir polistirenu;
 • Nurodyti iki 2022 visoms intensyviai plastiką gaminančioms ir naudojančioms įmonėms privalomai įsirengti dalelių filtrą;
 • Kovoti prieš nelegalų atliekų šalinimą;
 • Tobulinti išplėstinės gamintojų atsakomybės principą didinant organizacijų lankstumą, bet keliant tikslus;
 • Apimti daugiau sričių (statybos, baldų ir t.t.) su išplėstine gamintojų atsakomybe;
 • Iki 2019 surasti finansines priemones, kad būtų galima surinkti senus mobiliuosius telefonus;
 • Išleisti techninį gidą antrą kartą naudojamoms ir perdirbtoms statybos atliekoms;
 • REGLAMENTUOTI KOKIOS ATLIEKOS GALI/NEGALI BŪTI ŠALINAMOS SĄVARTYNE IR DEGINAMOS
 • Supaprastinti atliekos kaip produkto tapimą
 • Stiprinti atsakomybę už atliekų tvarkymo pažeidimus ir dažninti patikrinimus