Žiediniai verslai rizikuoja mažiau ir uždirba daugiau

Lietuvoje Žiedinė ekonomika gali sumažinti net 42 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų (plačiau čia), kurie negali būti pašalinti atsisakant iškastinio kuro, taip kovojant su klimato kaita, biologinės įvairovės praradimu ir tarša. Žiedinė ekonomika yra paremta trimis principais – pašalinti atliekas ir taršą, laikyti kuo ilgesnį ir intensyvesnį laiką naudojamas medžiagas bei atkurti natūralias sistemas.

Bocconi universitetas, Ellen MacArthur Foundation ir Intesa Sanpaolo atliko tyrimą parodantį finansinę naudą: “Baltoji žiedinės ekonomikos knyga. Rizikos mažinimo strategija ir aukštesnė pagal riziką įvertinta grąža“. 222 įmonių, kurių akcijomis prekiaujama Europos biržose, iš 14-likos skirtingų sektorių analizė parodo, kad pritaikant žiedinės ekonomikos principus įmonės veikloje reikšmingai sumažėja bankroto rizika ir, išlaikant tą pačią rinkos riziką, gaunamą aukštesnė akcijų grąža.

Tyrėjai sukūrė žiediškumo įvertinimą pagal finansinėse duomenų bazėse esančius duomenis. Šis žiediškumo įvertinimas leido toliau tyrinėti santykį su kitais finansinės veiklos kintamaisiais, tokiais kaip bankroto rizika vienerių ir penkerių metų laikotarpiu bei pagal riziką įvertinta grąža.

Rezultatas išryškėja, kuomet yra lyginamos įmonės patenkančios tarp 25 % geriausiai (labiausiai žiediškų) ir blogiausiai (mažiausiai žiediškų) įvertintų. Vienerių metų bankroto rizika padidėja daugiau nei 12 kartų, nuo 0.04 % labiausiai žiediškoms iki 0.5 % mažiausiai žiediškoms. 5 metų bankroto rizika padidėja nuo 0.91 % iki 2.35 %.

Indikatorius, kuris matuoja finansinę veiklą pagal įvertintą riziką (Treynor santykis) padidėja nuo 0.22 geriausiai iki -0.73 blogiausiai įvertintoms pagal žiediškumą.

Žiedinių verslų finansinis patrauklumas pasirodo ir per rinkoje vyraujančias tendencijas. Investicinių fondų, kurie skirti žiedinei ekonomikai, padaugėjo nuo 2 – 2018 m. iki 3 – 2021 m. Tuo metu valdomas turtas padidėjo nuo 0.3 milijardo JAV dolerių 2019 gruodį iki 7.3 milijardo JAV dolerių 2021 m. gegužę. Nuo 2019 m. gruodžio buvo išleisti mažiausiai 35 valstybiniai ar korporacijų vertybiniai popieriai susieti su žiedine ekonomika.
 
VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia verslus tapti žiediškesniais ir taip mažinti savo riziką bei didinti grąžą.