Alternatyvieji degalai iš rozetės

Iš vėjo ir saulės gaunama elektra yra neabejotinai draugiškiausia aplinkai. Jos naudojamas transporto sektoriuje, kuris yra vienas iš didžiausių ir labiausiai augančių šiltnamio efektą sukeliančių šaltinių. Šiuo metu Lietuva yra viena iš mažiausiai alternatyviųjų degalų naudojančių valstybių visoje ES (2020 m. nusileido tik Graikijai), tad transporto parko elektrifikavimas turėtų būti prioritetas.

EU meets 2020 renewable energy target in transport - Products Eurostat News  - Eurostat

Idealiu atveju gyventojai ir įmonės krauna savo elektromobilius iš atsinaujinančių energetinių šaltinių – saulės ir vėjo. Tą būtų galima padaryti turint savo namuose, gamykloje ir pan. saulės ar vėjo elektrines arba perkant žaliąją elektrą iš elektros perdavimo tinklų. Naudojant išmanųjį skaitiklį šalią pakrovimo stotelės būtų galima tiksliai apskaičiuoti kiek buvo suvartota elektros. Tuos duomenis būtų galima sutikrinti su pagamintais / pirktais iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros kiekiais.

Dabartinis alternatyviųjų degalų įstatymas, deja, kol kas nenumato elektros kaip alternatyviųjų degalų. Seime registruotas įstatymo projektas, pagaliau tą pakeistų. Deja, apskaita būtų taikoma tik viešųjų krovimo stotelių operatoriaus. Neabejotinai dauguma krovimo stotelių yra namuose. Papildomi pakeitimai, kurie leistų pakeisti situaciją:

  1. Iš atsinaujinančių išteklių gautos elektros ir sunaudotos transporte priskyrimas prie pažangiųjų degalų. Tai leistų naudoti koeficientą iš dviejų (pvz. Vokietijoje tas koeficientas yra 3). Be to, lyginant iš saulės ir vėjo elektrinių gautos elektros CO2 pėdsaką, jis gerokai mažesnis nei pirmos kartos biodegalų ir panašus su kitų pažangiųjų biodegalų.

2. Ambicingų tikslų nustatymas pažangiesiems ir antros kartos biodegalams. Šiuo metu jie yra labai nedideli ir siekia vos 0.2 % – 2022, 0.4 – 2023, 0.7 % – 2024 iki 3.5 % – 2030. Bent 2-3 kartus ambicingesni tikslai padarytų milžinišką pertvarką.

3. Leisti gyventojams ir juridiniams asmenims apskaityti savo elektromobiliuose panaudotą elektrą iš atsinaujinančių išteklių prie alternatyviųjų degalų tikslų. Iškastinio kuro tiekėjai būtų suinteresuoti įgyvendinti tikslus ir taip finansuoti jų elektromobilių pakrovimą. Vokietijoje taip gyventojai gauna net nemokamus saulės modulius.

Atitinkamai dar reikėtų sugalvoti saugiklius, kad sistema nebūtų piktnaudžiaujama.

VšĮ “Žiedinė ekomomika” kviečia aplinkos ir energetikos ministerijas bei Lietuvos Respublikos Seimo narius imtis iniciatyvos skatinti iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros naudojimą transporte.