Anglies dvideginio sekvestracija dirvoje

Organinė anglis esanti dirvoje formuoja humusą. Humuso apsauga dirvoje ir pagerėjusi dirvos galimybė kaupti organinę anglį (anglies dvideginio sekvestracija) gali padėti kovoti su klimato kaita, užkirsti kelią dirvos degradacijai ir pagerinti maisto apsirūpinimą. Iš esmės, šis procesas vyksta kuomet augalai panaudoja atmosferos CO2 ir per šaknis, šaknų eksudatus ar augalų liekanas patalpina organinę anglį dirvoje. Skirtumas tarp įprastinio žemės ūkio ir klimatui draugiško žemės ūkio yra 14 tonų organinės anglies hektarui per maždaug 50 metų. Tai reiškia, kad dirvos kasmet padidėtų 280 kg organinės anglies hektare (28 g C/m2). Iš klimato kaitos pusės, tai sąlygotų 1027 kg CO2 (perskaičiuojant iš C į CO2 yra 3.67 daugiklis) sekvestraciją.

Yra visas sąrašas priemonių, kaip žemės ūkio dirva galėtų pradėti didesniais kiekiais kaupti organinę dirvą:

 1. Didinant biomasės auginimą pasėliuose per
 • antsėlius;
 • sėjomainą;
 • agromiškininkystę.

2. Apsaugant organinę dirvos anglį dirvos kultivacijos metu:

 • sumažinus arimus;
 • pagerinus dirvos struktūrą.

3. Perdirbant ir įkorporuojant organinę anglį

 • naudojant organines trąšas;
 • paliekant šieną ir kitas augalų liekanas;
 • naudojant kompostą ir anaerobinį raugą kaip dirvos gerinimo priemones;
 • įterpiant medžio anglį.

4. Puoselėjant pievas ir šlapynes

 • pievos augalų mišinys ir valdymas;
 • įtraukiant ganomus gyvulius.

5. Įtraukiant kraštovaizdžio formavimą į žemės ūkį

 • apsauginės juostos apsaugoti vandens telkinius, kontroliuoti eroziją ir puoselėti biologinę įvairovę;
 • šlapynių, pelkių ir durpynų valdymas.

Plačiau apie kiekvieną priemonę galima perskaityti ES remiamo projekto Interreg North Sea Region Carbon Farming “Inventory of techniques for carbon sequestration in agricultural soils” leidinyje.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visus ūkininkus ir žemės ūkio ministeriją skaityti šį leidinį ir gerąją praktiką pritaikyti Lietuvoje.