Išmokų dydžių matematika

Lietuvos ūkininkai ir įvairaus plauko populistai nuolat sako, kad vietos ūkininkų gaunamos išmokos hektaro dydžiui yra daug mažesnės už išmokas, kurias gauna ūkininkai kitose šalyse. Taip, tai yra tiesa. Bet kodėl? Atsakymas yra labai paprastas ir jį gerai iliustruoja žemėlapis iš Europos parlamento palyginamosios studijos dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo šalyse narėse (plačiau čia):[…]

Tušti ūkininkų reikalavimai

Suvažiavo įvairaus plauko ūkininkai su naujais, daugiausiai viešus pinigus pirktais traktoriais į Vilnių ir dabar teikia reikalavimus Vyriausybei. Maždaug tokius: Nuosavybė nėra absoliuti, ypač kai ūkininkai beria krūvas mineralinių trąšų, kurios būna nuplaunamos nuo jų sklypų į vandens telkinius. Alio, teršti negalima! Matyt, biurokratai ir deklaravo už ūkininkus daugemetes pievas ir už jas susirinko pievas?[…]

5 nepatogūs faktai apie žemės ūkį

Per kelis pastaruosius dešimtmečius žemės ūkis Lietuvoje labai išsiplėtė ir tapo vienu iš pačių didžiausių teršėjų, darančiu didžiulį neigiamą poveikį aplinkai ir klimatui. Pateikiame 5 nepatogius faktus apie žemės ūkį, kad būtų aiškiau, kodėl jį reikia sumažinti ir transformuoti į ekologinį. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (čia). Augant ariamos žemės plotui, naudojama daugiau mineralinių trąšų ir[…]

Žala gamtai su bet kokiu pesticidų kiekiu

Nepaisant išsamių bandymų ir griežtų taisyklių, žemės ūkyje naudojami pesticidai į mažus vandens telkinius patenka aplinkai kenksmingais kiekiais. Vokietijos aplinkos agentūros užsakymu atliktas naujas tyrimas (čia) rodo, kad pesticidų tarša mažuose vandens telkiniuose ypač didelė ten, kur aplinkiniuose laukuose naudojama daug pesticidų. 80 proc. tirtų Vokietijos žemės ūkio kraštovaizdžio upelių išmatuotas pesticidų kiekis viršijo gyvūnams[…]

Dalyvavimas Lietuvos Davose

Kovo 9 d. Lietuvos Davosas konferencijoje VšĮ “Žieidinė ekonomika” direktorius Domantas Tracevičius dalyvaus diskusijoje “Pažangus žemės ūkis ir jį palaikančios politikos kryptys Lietuvoje”.Su konferencijos programa bei dalyviais galite susipažintu čia: https://www.ekonomikoskonferencija.lt/konferencijos-programa