Atliekų deginimo pavojus

Olandijos nevyriausybinė organizacija Toxico Watch kartu su Zero Waste Europe padarė studiją apie Olandijos atliekų deginimą ir su tuo susijusius pavojus: “Hidden Temperatures: emissions implications of temperatures in the post-combustion zone of waste incinerator”.

Be to, kad atliekų deginimas turi labai neigiamą poveikį atskiram atliekų surinkimui ir perdirbimui (tą puikiai parodo Šiaurės Europos pavyzdys) – deginimo proceso metu išsiskiria daug patvariųjų organinių teršalų.

Pagal šiuo metu galiojančią ES pramoninių teršalų direktyvą:

“Bendro atliekų deginimo įrenginiai projektuojami, statomi, įrengiami ir eksploatuojami taip, kad bendrai deginant atliekas išsiskyrusių dujų temperatūra kontroliuojamai ir tolygiai, netgi pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis, bent dvi sekundes būtų padidinta iki ne mažiau kaip 850 °C.

Deginant arba bendrai deginant pavojingas atliekas, kuriose yra daugiau kaip 1 % halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu, temperatūra, kurią reikalaujama atitikti pagal pirmai ir antrą pastraipas, yra ne mažesnė kaip 1 100 °C.”

Jeigu atliekų deginimo įrenginiai veikia prie 1 100 °C temperatūros, tuomet patvariųjų organinių teršalų nėra išmetama net prie didesnio nei 1 % halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu. Tačiau nei viena iš Lietuvoje veikiančių atliekų deginimo jėgainių netikrina kiek halogenintų organinių medžiagų chloro pavidalu patenka pas jas su atliekomis. Toxico nustatė, kad Nyderlanduose patikrintas tik 0,000000003% viso sudeginto atliekų kiekio.

Siekiant apsaugoti vilniečių, kauniečių ir klaipėdiečių sveikatą kviečiame Aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimą papildyti ATLIEKŲ DEGINIMO APLINKOSAUGINIUS REIKALAVIMUS:

nuostata, kad visos atliekos būtų deginamos tik prie 1 100 °C temperatūros ARBA būtų vykdomas nuolatinis deginamų atliekų sudėties tyrimas nustatant halogenintas organines medžiagas chloro pavidalu.