Aukštos dujų kainos – gera žinia klimatui

Rusija, kuri vykdo karinę agresiją Ukrainoje, taip pat terorizuoja Europą apribodama savo iškastinio kuro – dujų tiekimą ir naudodama jį kaip šantažo priemonę. Tokios manipuliacijos priveda prie milžiniškų dujų kainų Europoje.

Dujų kainų pasikeitimai labai gerai atsispindi pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) CO2 išmetimuose apyvartinių taršos leidimų prekyboje. Iš vaizdo matyti, kad dujų kainoms pasiekiant maždaug 150 EUR/MWh, taršos leidimų kaina stabilizuoja. Jiems kylant labiau – tarša ima mažėti.

Esant didelėms dujų kainoms ir tiekimo sutrikimams, tikslinga skatinti dujų taupymą. Europos Komisija pasiūlė ES šalims 15 % sumažinti vartojimą ir buvo pasiektas susitarimas tą padaryti. Vokietijoje jau pradedamas energijos taupymas:

  • neapšvietinėti naktį pastatų ir monumentų;
  • išjungti karšto vandens tiekimą savivaldybės ir administraciniams pastatams (išskyrus darželius ir ligonines) bei apriboti vidaus temperatūrą iki 19-20 laipsnių;
  • nustojama šildyti dujomis baseinus;

Kai kurios Vokietijos savivaldybės ar namų bendrijos taip pat apribojo karšto vandens tiekimą siekiant sumažinti dujų vartojimą.

O kas vyksta Lietuvoje? Energetikos ministras ir Vilniaus savivaldybė tiesiog pakeis iškastinį kurą – gamtines dujas, kitu iškastiniu kuru – mazutu. Koks to poveikis?

Deginant mazutą vietoje gamtinių dujų bus 40 % didesni CO2 išmnetimai, 400 % didesni azoto oksidų išmetimai, 1000 % didesni dalelių išmetimai ir net 2000 % didesni sieros dioksido išmetimai. Neatmestina ir tai, kad Lietuvoje gali prasidėti rūgštieji lietūs.

Vien dabar dėl didelės oro taršos Lietuvoje kasmet miršta beveik 3000 žmonių. Kiekvienam Vilniečiui dabartinė oro taršo kainuoja apie 1400 EUR. Tai neabejotinai augs, jeigu bus naudojamas mazutas. Deja, Vilniaus miesto savivaldybė ir Energetikos ministerija nevertina kiek daug kainuoja oro tarša.

Koks galėtų būti sprendimas, kad gyventojai sugebėtų išsimokėti, o oro tarša ir neigiamas poveikis klimatui mažėtų?

Tai visų pirma pradėti taupyti energiją pagal Vokietijos miestų pavyzdį. Tuomet pakeisti statybos reikalavimus, kad atsirastų:

  • Privalomos saulės šviesos energijos elektrinės ant visų naujų pastatų ir per 5-10 metų ant seniau pastatytų pastatų;
  • Draudimas įsirengti iškastinį kurą naudojančius katilus naujuose pastatuose ir per 5-10 metų ant seniau pastatytų pastatų.

Pirmiausia turėtų būti pagalba mažas pajamas turintiems žmonėms ne kompensuoti šildymo ir elektros kainas, o padėti įsirengti atsinaujinančius energetinius išteklius naudojančius elektros ir šildymo įrenginius.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Vilniaus miesto savivaldybę bei aplinkos ir energetikos ministerijas pasinaudoti aukštomis dujų kainomis kaip transformacija pereiti prie atsinaujinančių išteklių ir tapti klimatui draugiškesniu miestu, negu didinti taršą.