Oro tarša – žudo

Per pastaruosius kelis dešimtmečius oro tarša Lietuvoje sumažėjo labai reikšmingai. Tačiau dar daugybė žmonių nuo jos kenčia. Europos aplinkos apsaugos agentūros duomenys rodo, kad Lietuvoje dėl oro taršos kasmet miršta apie 2760 žmonių. Labiausiai tą sukelia oro tarša kietosiomis dalelėmis mažesnėmis nei 2.5 mikrono.

Pagal Oro kokybės direktyvą 2008/50/EU Lietuvos gyventojams turi būti užtikrintas kokybiškas oras. Tačiau, remiantis Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros statistiniais duomenimis, 2018 metais Vilniuje, Žirmūnuose ir Klaipėdoje, Šilutės plente oro tarša 10 mikronų kietosiomis dalelėmis viršijo leistinus limitus atitinkamai 37 ir net 61 kartą!

Vieni iš didžiausių šių kietųjų dalelių sukėlėjai yra įmonės ir namų ūkiai naudojantys biokurą.

Projektas clean heat pateikia patarimus kaip namų ūkiuose būtų galima sumažinti kietųjų dalelių išmetimus iš biokuro katilų.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” tikisi, kad Vilniaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės imsis priemonių sumažinti taršą kietosiomis dalelėmis ir užtikrins gyventojams švarų orą!