Alternatyvieji degalai be palmių aliejaus

Pašarinio palmių aliejaus (PFAD) naudojimas Lietuvoje pastoviai auga. Per pastaruosius 3 metus jo naudojimas išaugo beveik 10 kartų:

Tai reiškia, kad Lietuvos degalų vartotojai yra privesti prisidėti prie atogrąžų miškų kirtimo, biologinės įvairovės naikinimo ir orangutanų mirčių. Plačiau apie palmių aliejaus ir PFAD neigiamą poveikį čia. Akivaizdu, kad tiek palmių aliejus tiek pašarinis palmių aliejus (PFAD) nėra tvarūs.

Ar egzistuoja sprendimas tokioje situacijoje? Lietuvoje biodegalų naudojimą reglamentuoja alternatyviųjų degalų įstatymas. Jo 20 straipsnio 8 punktas nurodo, kad

Iš aliejinių augalų, nurodytų 2019 m. kovo 13 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/807, kuriuo dėl didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių auginimo teritorija reikšmingai plečiama į žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus, nustatymo ir nedidelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro sertifikavimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, priede, pagaminti degalai nuo 2023 m. gruodžio 31 d. nelaikomi biodegalais, jeigu pradinė žaliava atitinka didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų nustatymo kriterijus, nurodytus šiame reglamente.

Palmių aliejus yra įtrauktas į tą priedą. Deja, pašarinis palmių aliejus (PFAD) nėra įtrauktas.

Prancūzija savo teisinėje sistemoje pašarinį palmių aliejų (PFAD) taip pat apibrėžia kaip netvarų. 2021 vasarį Prancūzijos Senatas savo sprendime pabrėžė, kad PFAD privalo būti laikomas tokiu pačiu produktu kaip palmių aliejus ir kad muitinė viršijo savo įgaliojimus to nedarydama:

to cancel for excess of power the information note of the general direction of customs and indirect rights of December 19, 2019 relating to the incentive tax relating to the incorporation of biofuels, insofar as it provides that biofuels produced from PFAD will not be excluded from the mechanism of this tax as of January 1, 2020

Sprendimas būtų Lietuvoje taip pat prilyginti pašarinį palmių aliejų (PFAD) įprastiniam palmių aliejui ir papildyti alternatyviųjų degalų įstatymą papildomu išaiškinimu.

Po Prancūzijos Senato sprendimo didžiausia vietos naftos kompanija Total pranešė, kad iki 2023 m. atsisakys palmių aliejaus ir PFAD.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia aplinkos, energetikos ir žemės ūkio ministerijas bei LR Seimo aplinkos apsaugos komitetą pateikti alternatyviųjų degalų įstatymo papildymus, kuriuo pašarinis palmių aliejus (PFAD) būtų prilygintas palmių aliejui.