Įrankis eutrofikacijos mažinimo strategijoms

Yra daug būdų sumažinti fosforo ir azoto (medžiagas sukeliančias eutrofikaciją) kiekius patenkančius į gamtą. Tačiau sunku palyginti priemonių efektyvumą. Kiekvieną kartą reikia atlikti detalias vietos sąlygų studijas siekiant nustatyti kiek priemonės veikia. Švedijos mokslininkai paruošė sprendimą, kuris leidžia šį procesą supaprastinti:
http://eutrophication.eu/

Naudojantis tereikia pasirinkti dominančią vietą (the ‘focus area’) žemėlapyje ir bus pateiktas atitekančių medžiagų kiekiai ir šaltiniai. Taip galima pasirinkti mažinimo strategijas, kad jos turėtų didžiausią poveikį tolesniems vandenims.

Šis įrankis buvo sukurtas bendradarbiaujant hidrologams, IT ekspertams ir galutiniams naudotojams. Duomenys panaudoti iš hidrologinio modelio pavadinto HYdrological Predictions for the Environment (HYPE), kuris pirma buvo išvystytas Švedijoje.

Tyrėjai taip pat išbandė priemonę realiomis sąlygomis: atnaujinant nuotekų valymo įrenginius galima 3 % sumažinti azoto išmetimus, o perkeliant nuotekų valymo įrenginius pasiekia 6 % sumažinimą. Pateikiami skaičiavimai yra pakankamai tikslūs, kad jais būtų galima remtis vystant azoto ir fosforo mažinimo strategijas.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos Ministeriją kurti priemones, kurios leistų sumažinti eutrofikaciją Lietuvos vidaus vandenyse bei Baltijos jūroje!