Per pastaruosius 10 metų dėl ES degalų politikos iškirsti Nyderlandų dydžio atogrąžų miškai, pagrindinis kaltininkas – palmių aliejus

Europos biodyzelino poreikis siekiant panaudoti jį kaip degalus automobiliams ir sunkvežimiams tikėtina, kad prisidėjo prie Nyderlandų dydžio atogrąžų miškų iškirtimo. Viskas prasidėjo kuomet 2010 m. įsigaliojo atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, numatanti 10 % atsinaujinančių išteklių energijos užduotis kiekvienoje ES šalyje narėje iki 2020 m. Tai sukūrė paklausą, pagrinde palmių aliejaus iš Pietryčių Azijos, kuomet maždaug 4 milijonai hektarų atogrąžų miškų buvo iškirsti, sunaikinant apie 10 % likusių orangutanų buveinių.

Atogrąžų miškų kirtimas alyvpalmių plantacijoms

Per pastaruosius 10 metų Europoje buvo sudeginta apie 39 milijonai tonų palmių ir sojų biodyzelino vien tik kelių transporte, išmetant iki 3-jų kartų daugiau CO2 nei iškastinis kuras – dyzelinas, kurį pakeičia.

Iškastinio dyzelino šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai lyginant su pirmos kartos biodyzelinu

Ypatingai verčia sunerimti palmių aliejaus kaip žaliavos naudojimas biodyzelinui. Europa 2020 m. importavo apie 8.1 milijonų tonų palmių aliejaus iš kurio net 58 % (4.7 mln. tonų) buvo panaudota biodyzelinui, lyginant su 2019 m. tas skaičius sudarė 56 % (4.5 mln. tonų). Iš viso nuo 2010 m. palmių aliejaus naudojimas biodyzelinui patrigubėjo! Į šiuos skaičius įtraukiamas ir PFAD (palmių riebalų rūgščių distiliatas). PFAD yra šalutinis palmių aliejaus pramonės produktas, kuris gali būti naudojamas kaip žaliava oleochemijos, kosmetikos ir pašarų pramonėse. Duomenys yra riboti, bet žinoma, kad apie 0.5 mln. tonų PFAD 2020 m. buvo importuoti iš Indonezijos. PFAD naudojimas biodyzelinui sukuria pakaitalo poreikį kitose pramonės šakose, kuris gali privesti prie netvarių žaliavų, tokių kaip palmių aliejaus naudojimas.

Žaliavos biodyzelino gamybai Europoje

Gera žinia ta, kad dalis ES valstybių imasi palmių aliejaus paramos atsisakymo arba nelaikymo atsinaujinančia žaliava biodyzelinui savo šalies rinkose. Prancūzija, Austrija ir Danija – 2021 m., Švedija, Nyderlandai ir Portugalija – 2022 m., Vokietija – 2023 m.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia pasekti kitų šalių pavyzdžiu Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas bei LR Seimą ir nedelsiant sustabdyti aukštą netiesioginio žemės keitimo rizikos biodegalų (pagamintiems iš palmių aliejaus ir PFAD) laikymą atsinaujinančiais.

Informacija parengta pagal Transport & Environment medžiagą.