Saulės modulių tiekimo grandinės evoliucija, rizikos ir tvarumas

Tarptautinė energetikos agentūra padarė specialią ataskaitą apie tarptautines saulės modulių tiekimo grandines. Pateikiame esminius momentus, kurie, yra aktualūs siekiant tolesnio tvaraus saulės elektrinių vystymosi Lietuvoje.

Saulė moduliai yra viena iš esminių technologijų tvariai energijos transformacijai, padedanti įgyvendinti tarptautinius energijos ir klimato tikslus. Per pastaruosius kelis dešimtmečius įrengtų saulės modulių kiekis pasaulyje labai reikšmingai išaugo, o jų kaina sumažėjo drastiškai. Kartu su šios technologijos augimu, labai reikšmingai išaugo ir tiekimo grandinių koncentracija, dėl kurios gali atsirasti nemažai iššūkių ir rizikų Lietuvai bei kitoms ES šalims.

Per pastarąjį dešimtmetį saulės modulių gamyba pasislinko iš Europos, Japonijos ir JAV link Kinijos. Skaičiuojama, kad Kinija investavo virš 50 mlrd. JAV dolerių į naujų saulės modulių gamybos pajėgumus (maždaug dešimt kartų daugiau nei Europa) ir sukūrė daugiau nei 300 000 darbo vietų įvairiose vertės kūrimo grandinės dalyse. Tai lėmė, kad Kinija šiuo metu užima virš 80 % rinkos vertės visose saulės modulių gamybos fazėse. Taip pat Kinijoje šiuo metu yra įsikūrę 10 didžiausių saulės modulių gamintojų pasaulyje, be to saulės modulių eksporto vertė sudaro virš 30 mlrd. JAV dolerių (beveik 7 % Kinijos prekybos balanso perviršio per pastaruosius 5 metus).

Šiuo metu elektrai intensyvi saulės modulių gamyba yra daugiausiai aprūpinama iškastiniu kuru. Tuo pačiu patiems saulės moduliams reikia maždaug 4-8 mėnesių, kad pagamintų jiems išnaudotą elektros energiją. Šis grąžinimas yra lyginamas su 25-30 metų vidutiniu saulės modulių tarnavimo laiku. Gamintant fotovoltinius elementus elektra sudaro maždaug 80 % panaudotos energijos. Didžiausia dalis tenka polisilikono, lidinių ir lakštų gamybai, nes reikalinga aukšta ir tiksli temperatūra. Skaičiuojama, kad iš visos saulės modulių gamybai panaudotos elektros apie 60 % yra gaunama iš anglies ir tai sudaro reikšmingai daugiau nei pasaulio vidurkis (36 %). Tai yra dėl to, kad didžioji dalis pasaulinės fotovoltinių elementų yra gaminama Kinijos Xinjiang ir Jiangsu provincijose, kuriose yra preferenciniai vyriausybės tarifai ir net 75 % energijos gaunama iš anglies.

Kinijoje nuolat vykdytos inovacijos leido dvigubai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą nuo 2011 m. Tai pagrinde dėl efektyvesnio medžiagų ir energijos naudojimo bei didesnės atsinaujinančios elektros gamybos. Nepaisant šių pasikeitimų, pasaulinė saulės modulių pramonė keturgubino savo CO2ekv išmetimus nuo 2011 m. ir pasiekė 0,15 % visų pasaulio ŠESD. Elektros gamybai toliau mažinant savo klimato pėdsaką saulės modulių gamybos pėdsakas taip pat mažės. Transportavimas tesudaro 3 % visų saulės modulių ŠESD pėdsako.

Vis didėjantys saulės modulių kiekiai pasieks savo efektyvų tarnavimo laiką artimiausiais metais. Perdirbimas galėtų reikšmingai prisidėti prie medžiagų tiekimo grandinės diversifikacijos vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu.

Saulės moduliai tarnauja vidutiniškai 25-30 metus, po to jų efektyvumas labai reikšmingai sumažėja ir jie pradeda gesti. Žvelgiant į istorines įrengimo perspektyvas, maždaug apie 7 GW saulės moduliams bus nutrauktas eksplotavimas 2030 metais, ir tas skaičius pasieks apie 200 GW 2040 metais. Tai sudaro apie 400-600 kt medžiagų 2030 ir 11-15 Mt medžiagų 2040. Numatyti efektyvią veikimo sistemą ir vertės grandines gali užtrukti nemažai laiko, tad svarbu, kad vyriausybės, pramonė ir kitos suinteresuotos pusės pradėtų ruoštis ateities saulės modulių atliekų srautams iš sisteminės, žiedinės ekonomikos perspektyvos.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” pasisako už įpareigojantį gamintojų atsakomybės principo įvedimą bei paramą tik mažiausią ŠESD pėdsaką turintiems saulės moduliams. Tai paskatintų tvaresnę saulės modulių gamybą bei dalį tiekimo grandinės persikėlimo į ES šalis. Tarptautinė energetikos agentūra taip pats siūlo įvairias ekonomines priemones, iš kurių tikslingiausia būtų finansavimo ar papildomo apmokestinimo keliu palaikyti aplinkai draugiškiausius saulės modulius ir apriboti tuos, kurie yra iš Lietuvai nedraugiškų valstybių.