Žinutė klimato konferencijai: susitvarkom atliekas

Iš COP27 konferencijos buvo tikimąsi ambicijų. (šalt. The Conversation)

‘Žiedinė Ekonomika’ kovoja už Lietuvą be atliekų per žiediškumo principų implementaciją, taip pat priklauso judėjimui  ‘Zero Waste Europe’ (ZWE), kuris yra tik europinis padalinys pasaulinės organizacijos ‘Global Alliance for Incinerator Alternatives’ (GAIA), kuri ir deda tvaraus atliekų tvarkymo principų pagrindus. Vienas svarbiausių organizacijos tikslų – kova prieš atliekų deginimo elektrines, kurios kurdamos problemos sprendimo iliuziją, tik dar priveda prie dar papildomos dioksinų taršos problemos. 

GAIA atliekų tvarkymo projektai turi didžiausią reikšmę pasauliniame atliekų politikos bei lobizmo kontekste, pavyzdžiui, dalyvavimas didžiausioje klimato kaitos konferencijoje ‘Conference of the Parties’ (COP), kurioje siekiama priimti bendrus tarptautinius sprendimus, prisidedančius prie klimato šilimo pristabdymo.

COP27 vykusi Egipte susilaukė daug dėmesio, daugiausiai dėl puoselėjamų vilčių dėl ryžtingų sprendimų, kurie buvo apsunkinti lėto galutinio dokumento vystymo ir pristatymo, prireikus dar papildomo laiko po dviejų savaičių trukusios konferencijos. Didžiausias laimėjimas klimato aktyvistų akimis – finansinis fondas, skirtas padengti klimato krizės sukeltiems nuostoliams. Šias “klimato reparacijas” mokėtų išsivysčiusios šalys, kurių istorinės emisijos nuo pat pramonės perversmo privedė prie klimato anomalijų, kurių pasekmes kenčia ekonomiškai silpnesnės valstybės. Tokio koncepto pavyzdys – praeitų metų Pakistaną užklupęs kritulių perteklius, pridaręs žalos už milijardus, kurių valstybė neišgali susimokėti pati.

Klimato krizės padariniai Pakistane (šalt. lrt.lt)

Klimato konferencijų metu valstybės parodo kokius individualius tikslus išsikėlė emisijų mažinimui. Šis metodas buvo pritaikytas, siekiant pereiti prie pačių valstybių nustatytų realistinių tikslų, negu anksčiau taikytu vienu tikslu visoms šalims bendrai, kuris “leisdavo atsiriboti nuo atsakomybės”. Dauguma dabar keliamų tikslų susiję su švaria energija ir transportu, tačiau jie reikalauja milžiniškų investicijų ir ilgalaikio planavimo, kas nėra pakankamai ambicinga, žinant klimato krizės greitėjantį tempą. Aktyvistai liko nusivylę ir tuo, jog COP27 nepasižymėjo ambicingu pasistūmėjimu stabdyti klimato šiltėjimą ar išlaikyti jį ties 1,5 laipsnio riba, nustatyta 2015 metų Paryžiaus susitarimo metu.

Protesto akcijos turėjo būti kruopščiai suplanuoti ir vykti tik tam tikrose konferencijos nustatytose vietose (šaltinis no-burn.org)

Zero Waste idėjas puoselėjančios organizacijos skelbia, jog didelė emisijų porcija gali būti pažabota, pritaikant tvarų atliekų tvarkymą. Plastiko atsisakymas sumažintų naftos perdirbimo paklausą, o žaliųjų atliekų kompostavimas sutaupytų tonas sąvartynuose išsiskiriančių metano dujų.

Namų kompostavimas Indijoje (šalt. no-burn.org)

Būtent COP27 konferencijai GAIA kartu su ‘Žiedinės ekonomikos’ pagalba paruošė ataskaitą, peržiūriančią šalių klimato pasižadėjimus ir vetinantį, kiek plačiai ar išvis kalbama apie tvarų atliekų tvarkymą, pavyzdžiui kompostavimą nacionaliniu lygmeniu. Kiekviena valstybė ar valstybių blokas (ES) privalo paruošti ir paskelbti dokumentus dėl nacionalinių planų emisijų mažinimui Jungtinių Tautų registre. Pagirtina praktika yra aukšti rūšiavimo ir perdirbimo rodikliai, kompostavimo sistemos, o labiausiai kritikuojamas “sprendimas” išlieka atliekų deginimo elektrinės. Šia ataskaita buvo siekiama tiesiogiai atkreipti šalių delegatų dėmesį į palyginus greitai implementuojamus sprendimus, siekiant sumažinti emisijas nacionaliniu lygmeniu. GAIA judėjimui priklausančios organizacijos jau vadovauja tvariam atliekų tvarkymui vietiniame lygmenyje ir jų praktika yra esminis žinių šaltinis, kuriuo galėtų pasinaudoti valdžios lyderiai. GAIA komanda šiais metais aktyviai dalyvavo konferencijos diskusijose ir lobizmo procesuose ir transliavo neišnaudotas atliekų tvarkymo galimybes.

Atliekų tvarkymas tampa vis populiaresne tema metano ir plastiko stabdymo pažaduose. Svarbu įsiterpti tinkamu metu ir užkirsti kelią iškastinio kuro lobistams pasireikšti pirmiems, kurių konferencijoje buvo daugiau negu bet kada (636)! Šiais 2023 metais COP28 konferencija vyks Dubajuje, todėl aktyvistai jau ima nerimauti dėl dar didesnės naftos lobistų įtakos, bet kaip rasti tikrus sprendimus energetikos srityje, neįtraukus į diskusiją visų žaidėjų (?). ‘Žiedinė ekonomika’ kviečia aktyvistus ir skaitytojus aktyviai dalintis klimato naujienomis ir skelbti tvaraus atliekų tvarkymo idėjas.

Autorė Meda Bagdonaitė