Pakartotinio naudojimo užduotys

Pakartotinio naudojimo ir paruošimo pakartotiniam naudojimui užduotys yra būtinos siekiant įgyvendinti atliekų tvarkymo hierarchiją ir sukurti tvarias darbo vietas. Dabartinė praktika, sujungiant paruošimo pakartiniam naudojimui ir perdirbimo užduotis, žlugdo tuos siekius, nes perbirbimas dažnai yra pigesnis, tačiau mažiau aplinkai palankus atliekų tvarkymo būdas. Vietoje to, kiekybinės užduotys, puoselėjančios bendradarbiavimą tarp savivaldybių, surinkimo schemų, pardavėjų ir kitų rinkos dalyvių, yra būtinos norint suvaldyti atliekų srautus ir grąžinti daiktus į naudojimą.

Ne viena Europos Sąjungos šalis jau yra nusistačiusi pakartotinio naudojimo užduotis:

Flandrija (Belgija). Pakartotinio naudojimo 7 kg gyventojui užduotis 2022 m.

 • Indikatorius: kg gyventojui ir metai.
 • Kategorijos: visi daiktai tvarkomi pakartotinio naudojimo centruose (atitikmuo Lietuvoje – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse).
 • Matavimas: daiktas tinkamas pakartotiniam naudojimui arba buvo paruoštas pakartotiniam naudojimui ir parduotas kaip naudotas daiktas.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: pakartotinio naudojimo centrai gali sudaryti individualius susitarimus su OVAM (Belgijos atliekų tvarkymo agentūra) ir gauti subsidijas už savo veiklą.

Prancūzija. Iki 2030 m., svoris pakartotinai naudojamų ir paruoštų pakartotiniam naudojimui daiktų (įskaitant tekstiles, baldus bei elektros ir elektroninius prietaisus) privalo sudaryti bent 5 % bendro komunalinių atliekų svorio. Daliai daiktų grupių nustatytos specifinės pakartotinio naudojimo užduotys.

 • Indikatorius: procentai nuo bendro komunalinių atliekų kiekio.
 • Kategorijos: tekstilės produktai, baldai, elektros ir elektroniniai prietaisai, sporto ir laisvalaikio įranga, žaislai, įrankiai, sodininkystės įranga.
 • Matavimas: kas yra parduodama / atiduodama.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: kiekvienos srities gamintojų ir importuotojų organizacija privalo nusimatyti veiksmus, kuriais pasiektų numatytas užduotis. Sukuriamas Socialinis pakartotinio naudojimo fondas, kuriam visi gaunantys naudą privalo teikti informaciją apie veiklas.

Valonija (Belgija). Pakartotinio naudojimo 8 kg gyventojui užduotis 2025 m.

 • Indikatorius: kg gyventojui ir metai.
 • Kategorijos: visi daiktai tvarkomi pakartotinio naudojimo centruose (atitikmuo Lietuvoje – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse).
 • Matavimas: daiktas tinkamas pakartotiniam naudojimui arba buvo paruoštas pakartotiniam naudojimui ir parduotas kaip naudotas daiktas.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: socialinės ir žiedinės įmonės iš RESSOURCES tinklo.
 • Kita: Valonija patvirtino specifinį pakartotinio naudojimo tikslą čiužiniams siekiantį 1500 – 2023 m., 2000 – 2025 m. ir 3000 – 2030 m.

Valonija (Belgija). 2 % (iš 6 kategorijų) elektros ir elektroninių prietaisų atliekų turi būti paruošta pakartotiniam naudojimui nuo 2020 m.

 • Indikatorius: procentai nuo konkrečios kategorijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų (kiekis paruoštas pakartotiniam naudojimui / kiekis surinktas).
 • Kategorijos: 6 elektros ir elektroninių prietaisų kategorijos.
 • Matavimas: daiktas praėjo pakartotinio naudojimo / paruošimo pakartotiniam naudojimui procesą ir yra paruoštas pardavimui.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: gamintojai ir importuotojai (per gamintojo atsakomybės schemas), surinkėjai, paruošimo pakartotiniam naudojimui centrai.

Ispanija. Nuo 2018 m., gamintojai turi įgyvendinti a) didelei įrangai (50+ cm) bent 3 % paruošimo pakartotiniam naudojimui užduotį b) mažai IT ir telekomunikacijų įrangai, bent 4 % paruošimo pakartotiniam naudojimui užduotį. Taip pat yra bendresnė 2 % atliekų (pagrinde tekstilės, elektros ir elektronikos, baldų) pakartotinio naudojimo užduotis.

 • Indikatorius: procentai nuo konkrečios kategorijos atliekų (kiekis paruoštas pakartotiniam naudojimui / kiekis surinktas).
 • Kategorijos: 50+ cm elektros ir elektroniniai prietaisai, smulki IT ir telekomunikacijų įranga bei keletas produktų (tekstilė, elektros ir elektroninės įranga, baldai ir kt).
 • Matavimas: daiktas praėjo paruošimo pakartotiniam naudojimui procesą ir yra paruoštas pardavimui.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: aplinkos ministerija prižiūri užduočių įvykdymą, gamintojų ir importuotojų organizacijos atsako už jų įvykdymą.

Katalonija (Ispanija). Įgyvendinti 55-60 % tekstilės paruošimo pakartotiniam naudojimui užduotį (15-20 % privalo būti pakartotinai naudojama vietoje).

 • Indikatorius: procentai nuo tekstilės atliekų paruoštų pakartotiniam naudojimui nuo bendro tekstilės atliekų srauto. Šiuo atveju vykdoma ir apskaita dėl panaudojimo vietoje.
 • Kategorijos: tekstilės atliekos surinktos pakartotinio naudojimo ir atliekų tvarkymo įmonių.
 • Matavimas: daiktas praėjo paruošimo pakartotiniam naudojimui procesą ir yra tapęs nebe atlieka.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: savivaldybės, pakartotinio naudojimo ir atliekų tvarkymo operatoriai privalo surinkti duomenis ir pateikti Katalonijos vyriausybei.
 • Kita: tai nėra privaloma užduotis, o savanoriška pagal “Circular Fashion Pact”.

Portugalija. Paruošimas pakartotiniam naudojimui 5 %, 10 % ir 15 % komunalinių atliekų atitinkamai 2025, 2030 ir 2035.

 • Indikatorius: procentai nuo komunalinių atliekų paruoštų pakartotiniam naudojimui ir bendro surinkto komunalinių atliekų kiekio.
 • Kategorijos: pagrinde tekstilės, elektros ir elektroninių prietaisų bei baldų. Taip pat kiti pakartotinai naudotini daiktai (pvz., namų apyvokos).
 • Matavimas: daiktas praėjo paruošimo pakartotiniam naudojimui procesą ir yra tapęs nebe atlieka.

Prancūzija. Nuo 2023 numatyta 2 % pakartotinio elektros ir elektroninės įrangos naudojimo užduotis.

 • Indikatorius: procentai nuo naudojamų elektros ir elektroniniai prietaisų ir surinktų.
 • Kategorijos: elektros ir elektroniniai prietaisai (išskyrus lempas ir saulės modulius).
 • Matavimas: 2 % parduotų elektros ir elektroninių prietaisų kaip bazė skaičiuoti lyginant su pakartotinio naudojimo centrų operatoriais, surinkta atliekų tvarkymo įmonių ar gamintojų ir importuotojų organizacijų.
 • Institucija atsakinga už duomenų surinkimą: gamintojai ir importuotojų organizacijos.

Kitos kai kurių ES šalių ateities užduotys:

Ispanija. Paruošimas pakartotinai naudoti 5 %, 10 % ir 15 % komunalinių atliekų atitinkamai 2025, 2030 ir 2035.

Aarhus (Danija). Triskart didesnis pakartotinis naudojimas 2026 lyginant su 2021.

Briuselis (Belgija). Pakartotinio naudojimo 5 kg gyventojui užduotis 2025.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Aplinkos ministeriją ir Seimą nustatyti pakartotinio naudojimo užduotis Lietuvoje.