Apsilankymas Contarina

Veneto yra vienas iš 20 Italijos regionų. Tai regionas, kuriame gyvena šiek tiek mažiau nei 5 mln. gyventojų, lenkia likusias Italijos dalis ir bet kurią kitą ES šalį, nes jame atskirai surenkama apie 70 proc. komunalinių atliekų. Jame išsiskiria Trevizo provincija, kurioje už atliekų tvarkymą atsakinga savivaldybių įmonė Contarina. Čia ji aptarnauja 554 000 gyventojų 49 savivaldybėse ir pasiekia beveik 90 proc. atskirą surinkimą. Vienam gyventojui vidutiniškai susidaro tik apie 40 kg mišrių komunalinių atliekų.

Viena iš esminių sudedamųjų sėkmės dalių – politinė valia ir sutarimas tarp skirtingų partijų. Per pastaruosius kelis dešimtmečius Contarina yra valdoma merų iš 49 savivaldybių, tiek iš kairės tiek iš dešinės, tačiau jiems visad pavyksta surasti sutarimą dėl aukštų siekių atliekų tvarkyme. Pati Contarina įkurta Priula konsorciumo (tuo metu buvo 5 savivaldybės) dar 1989 m.

Kasdieniniai įmonės tikslai yra padidinti atskirą surinkimą, sumažinti susidarančių atliekų kiekį (ypač neperdirbamų atliekų), padidinti perdirbamų surenkamų atliekų kokybę ir pagerinti paslaugas, tuo pačiu optimizuojant kaštų-naudos balansą. Contarina taip pat valdo maisto ir virtuvės bei žaliųjų atliekų anaerobinio apdorojimo ir kompostavimo įrenginius (taip pat gamina ir biometaną – itin aukšta išeiga dėl mažo priemaišų kiekio) ir antrinių žaliavų rūšiavimo centrą paruošiantį stiklo, plastiko, aliuminio, popieriaus ir kartono frakcijas tolesniam perdirbimui.

Kad būtų pasiektas išskirtinis rūšiuojamojo surinkimo lygis – 90 proc. sistema veikia itin veiksmingai. Tai galima pasiekti tik
taikant intensyvų atskirą surinkimą tiesiogiai iš gyventojų (priskiriant atliekų konteinerius kiek įmanoma daugiau namų ūkių), derinant kartu su “mokėk už tai, kiek išmeti” sistema.

Komunalinės atliekos iš gyventojų surenkamos penkiais srautais:

  • maisto ir virtuvės atliekos (renkama 2-3 kartus per savaitę);
  • mišrios komunalinės atliekos (renkama kas 2 savaites);
  • popierius ir kartonas (renkama kas savaitę);
  • aliuminis, stiklas ir plastikas (renkam kas savaitę);
  • žaliosios atliekos (papildoma paslauga, renkama kas savaitę).

Atliekos surenkamos kai gyventojai išstumia savo konteinerius, kuomet vyksta surinkimo diena. Sistema taip pat papildyta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis.

Rinkliava gyventojams sudaro fiksuota ir kintama dalys. Ji skaičiuojama pagal namų ūkio gyventojų skaičių. Fiksuotoje dalyje yra infrastruktūros išlaikymas, maisto ir virtuvės atliekų surinkimas ir tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas (tvarkymas apmokamas gamintojų ir importuotojų) ir DGASA išlaikymas. Kintamoje dalyje yra įtraukti (gyventojų skaičius+1) 120 litrų mišrių komunalinių atliekų konteinerių išvežimai (papildomi kainuoja apie 19 Eur). Kintama dalis mažėja (30 %), jeigu kompostuojama namuose ir didėja, jeigu atskirai surenkamos žaliosios atliekos.

Viso to pasėkoje yra pasiekiamas beveik 90 % atskiro surinkimo lygis (ir tik 40 kg mišrių komunalinių atliekų):

Pats atliekų tvarkymas (kartu su kitomis komunalinėmis paslaugomis kaip gatvių valymas ir pan.) vidutinei 3 asmenų šeimai kainuoja 208 Eur/metus. Kaimyniniuose regionuose ir provincijose, kuriuose atskiro atliekų surinkimo rodikliai yra žemesni, kaina yra 30-40 % didesnė. Verta paminėti, kad atliekų deginimas Italijoje kainuoja 150 Eur/t, o šalinimas sąvartyne 90 Eur/t ir yra sumažinami, jeigu pasiekiami aukšti atskiro atliekų surinkimo rodikliai.

Keletas nuotraukų iš išvykos į Trevizo regioną aplankant Contarina įmonę:

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia reformuoti Lietuvos atliekų tvarkymo sistemą, kad būtų kuo mažiau šalinama sąvartyne ir deginima ir kuo daugiau surenkama atskirai ir perdirbama.