Kas nutinka kai į dirva prideda organinės medžiagos?

Derliaus pavidalu mes nuolatos paimame organines medžiagas iš dirvos, bet, dažnai, nieko negrąžiname. O galėtume! Grąžinti į dirvą organines medžiagas galime įvairiais pavidalais – kompostu, anaerobiniu raugu, mėšlu, dumblu ir t.t.

Anglies ciklas

Augalai augantys dirvoje yra dalis trumpojo anglies ciklo. Kuomet sėklos gauna šiek tiek lietaus, saulės ir dirvos – jos pradeda augti. Po tam tikro laikotarpio arba atėjus žiemai, augalai miršta arba tampa pasyvūs. Lapai, stiebai, kamienai ir šaknys, sukaupę organinę anglį ir maistines medžiagas, grąžins tai į atgal į dirvą. Didžioji dalis bus suvartota sliekų ir mikrobų, o maža dalis liks dirvoje.

Organinės anglies vartotojai (mikrobai, kirminai, pelės, grybai ir t.t.) išskiria CO2 atgal į atmosferą iki kito augimo sezono. CO2 išleistas kasmetinio augimo cikle yra laikomas dalimi trumpojo anglies ciklo ir, dažniausiai, nėra įskaičiuojamas į išmetimus. Todėl CO2, kuris išsiskiria kompostavimo metu, neturėtų būti laikomas problematišku.

Besiformuojanti/degradavusi dirva kairėje ir juodžemis dešinėje

Visa sistema išsibalansuoja su trumpuoju anglies ciklu, kuomet ten augę augalai nesuyra. Palyginimui gali imti pievą ir javų laukus. Pievoje žolės auga, miršta ir suyra toje pačioje vietoje. Suirusios augalinės medžiagos praturtina pievos dirvą ir naujoms žolėms lengva ten kitais metais augti. Prie to prisideda ir gyvūnai kurie vartoja tas žoles ir ten pat tuštinasi, tai pat praturtindami dirvą. Ilguoju laikotarpiu dirvos tampa vis turtingesnės, o žolės auga didesnės ir stipresnės.

Besiformuojančioje ar degradavusioje dirvoje yra labai mažai organinės medžiagos, kuri palaikytų augalų gyvybę. Užtektų tik kelių savaičių be lietaus ir tokie augalai nudžiūtų. O per kelioliką tūkstantmečių nesutrikdytose pievose susiformuoja labai turtingos juodžeminės dirvos, kur tiek daug organinės medžiagos, kad žolės turi ilgesnes nei metro šaknis.

Organinės anglies dėjimas į žemę yra laikomas sekvestracija. Tai yra puikus būdas pamaitinti dirvą, kuri po to maitina augalus ir apsaugo mus nuo sausrų bei potvynių. Ir iš esmės, visa žmonijos egzistencija yra galima tik dėl to, kad lija, šviečia saulė ir yra dirva.

Lengviausias ir pigiausias būdas grąžinti organinę anglį į dirvą yra sugrąžinti sutvarkytas nesuvartotas augalų atliekas ir liekanas atgal iš kur jos buvo paimtos. Naudojimas organinių (su organine anglimi) dirvos gerintojų ar trąšų vietoje mineralinių trąšų padidina dirvos organinių medžiagų kiekį.

Kitas būdas – beariminė žemdirbystė. Su ja ne tiek grąžinama organinė anglies, kiek sumažinamas jos netekimas. Arimas leidžia orui patekti patekti ir tuo pačiu mikrobams lengviau suvartoti dirvos organinė medžiagą. Beariminė žemdirbystė palaiko organinę medžiagą ženkliai ilgiau. Viena iš gerųjų praktikų beariminėje žemdirbystėje yra palikti augalų liekanas dirvos paviršiuje. Iš esmės, tai yra palikimas to, ko mes nesuvartojame dirvai.

Antsėliai – galimybė leisti dirvai pačiai pasigaminti organinę medžiagą ir papildyti savo organinės anglies rezervus. Antsėliai taip pat pagerina dirvos struktūrą ir padeda sulaikyti naudingąsias medžiagas iš prieš tai buvusio sėjimo. Ankštinės kultūros taip pat gali būti naudojamos kaip antsėliai ir praturtinti dirvą azotu iš oro.

Kitos praktikos:

  • Pasėlių įvairinimas.
  • Ilgamečiai augalai.
  • Įtraukimas mažas ūkinių gyvūnų bandas į auginimą. Leidžiant karves ar vištas į laukus padeda efektyviai perdirbti dalį derliaus į mėšlą ir praturtinti dirvą.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia ūkininkus saugoti savo dirvą, o Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas sudaryti geresnes finansines sąlygas tvariai ūkininkaujantiems.