Komposto rinkos kūrimas

Dažnas komposto gamintojas susiduria su klausimu: o kam reikalinga mano produkcija? Nepaisant daugybės komposto privalumų teikiamų dirvai, kovojant su klimato kaita ir prisidedant prie žiedinės ekonomikos, mažai kas iš visuomenės apie tai žino.

Vašingtono valstijos (JAV) atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numato, kad planuojant valstijos finansuojamus projektus ar peržiūrint jų pasiūlymus visos valstijos agentūros turės svarstyti ar kompostas gali būti panaudotas projekte. Jeigu kompostas gali būti panaudotas projekte, tuomet valstijos agentūra ar vietos savivalda privalo tą padaryti.

Iš esmės, tai reiškia, kad Vašingtono valstijai finansuojant viešųjų pastatų statybą, kelių tiesimą ir pan. būtų naudojamas ne juodžemis ar viršutinis žemės sluoksnis, o kompostas.

Kompostas Alytaus RATC

Kodėl taip elgiasi Vašingtono valstijos valdžia? Teisės akte nurodoma, kad komposto gamyba yra kritiškai svarbi komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrai. Nurodoma kompostavimo nauda: sumažinamas sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis, mažėja atliekų tvarkymo kaštai ir mažėja CO2 išmetimai. Tuo pačiu, naudojant kompostą, pagal Vašingtono valstijos teisės aktą 2713, kompostas padidina dirvos CO2 sekvestraciją, pakeičia mineralines trąšas, užkerta kelią dirvos erozijai bei filtruoja lietaus vandenį.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visas Lietuvos savivaldybes kurti panašius teisės aktus, kad paskatintų aktyvesnį biologinių atliekų kompostavimą regioniniuose atliekų tvarkymo centrų ar privačiose kompostavimo aikštelėse.