Tvaresnė mokestinė aplinka

Europos Sąjungos taryba 2019 metų gale priėmė išvadas patvirtinančias ES perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Viena iš tų priemonių yra raginimas sukurti geresnes ekonomines paskatas per aplinkosauginius mokesčius ir žaliąją mokestinę reformą. Belgija 2019 metais jau žengė tokį žingsnį.

Kodėl žiedinė ekonomika?

Belgiškas “mokesčių perkėlimas”

Mokestinis perkėlimas buvo priimtas 2015 m. ir įgyvendinamas per 2016-2020 metus, siekia padidinti konkurencingumą ir sustiprinti perkamąją galią perkeldamas mokesčius nuo darbo. Reforma buvo labiausiai nukreipta į mažiausiais pajamas gaunančius asmenis, sumažindama socialines įmokas darbuotojams ir darbdaviams bei sumažindama pajamų mokesčius darbuotojams. Dalinis kompensavimas įtraukia didesnius akcizus alkoholiui, tabakui, dyzelinui ir gaiviesiems gėrimams, didesnis PVM elektrai ir mokestiniai didinimai su darbu nenusijusioms pajamoms.

Belgijos pajamų mokesčiai 2015 m[3]:

Metinės pajamosMokestinis dydis
Tarp 0 ir €10,86025%
Tarp €10,860 ir €12,47030%
Tarp €12,470 ir €20,78040%
Tarp €20,780 ir €38,08045%
Virš €38,08050%

Belgijos pajamų mokesčiai 2019 m[4]:

Metinės pajamosMokestinis dydis
Tarp 0 ir €13,25025%
Tarp €13,250 ir €23,39040%
Tarp €23,390 ir €40,48045%
Virš €40,48050%

Tarptautinio valiutos fondo darbuotojų įvertinimas: “Mokestinis perkėlimas padėjo padidinti augimą ir darbo vietų sukūrimą. Tačiau mokesčiai darbui išlieka palyginus aukšti ir reforma nėra biudžetui subalansuota, net skaičiuojant ekvilibriumo poveikį dėl pasiūlos. Taip pat, mokėstinis perkėlimas tik dalinai išnaudojo galimybes pereiti prie labiau aplinkai draugiškos mokestinės aplinkos.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją apsvarstyti panašų mokestinį perkėlimą ir Lietuvoje, taip sumažinant pajamų mokesčius ir padidinant aplinkosauginius mokesčius!