10 daugiausiai prie klimato kaitos prisidedančių įmonių Lietuvoje 2021

10 daugiausiai prie klimato kaitos prisidedančių įmonių (įtrauktų į ATL sistemą) Lietuvoje sąrašas su jų veiklos rodikliais (pagal APVA, 2022-05-25 rekviztai.lt ir VMI duomenis). Žala skaičiuojama pagal Vokietijos aplinkos agentūros įvertintą CO2 tonos padaromą neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei – 180 EUR/t. Vidutinė taršos vertė 2021 m. siekė apie 50 Eur/t.

VietaPavadinimasPatvirtinti iškastinio kuro išmetimai 2021, tSumokėti mokesčiai 2021, EURSumokėti mokesčiai CO2 tonai, EURŽala aplinkai ir visuomenei, EURPaskirta taršos leidimų 2021, tPaskirtų taršos leidimų 2021 vertė, EUR
1.AB “Achema”2 208 91640 821 00018,5397 604 8801 846 77892 338 900
2.AB “ORLEN Lietuva”1 501 524409 409 000272,7270 274 3201 227 86461 393 200
3.AB “Akmenės cementas”997 0568 848 0008,9179 470 080733 41936 670 950
4.AB “Ignitis gamyba”304 64686 094 000282,6548 36 2803 103155 150
5.AB “Vilniaus šilumos tinklai”293 0904 804 00016,452 756 20074 9813 749 050
6.UAB “Gren Klaipėda”126 0073 781 00030,022 681 26018 966948 300
7.UAB “Kauno kogeneracinė jėgainė”112 7042 108 00018,720 286 72000
8.UAB “Paroc”61 8763 002 00048,511 137 68039 8951 994 750
9.UAB “Hoegh LNG Klaipėda”52 34610 734 000205,19 422 2809 708485 400
10.AB “Nordic Sugar Kėdainiai”34 2474 126 000120,56 164 46025 8121 290 600

AB “Achema” išlieka daugiausia Lietuvoje prie klimato kaitos prisidedančia įmone, kuri išmeta apie 10 % visų Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tuo pačiu, skaičiuojant sumokėtus mokesčius lyginant su išmetimais, sukuriama labai nedidelė nauda Lietuvos biudžetui, tik 18.5 Eur/t. Padaroma žala dėl Achemos ŠESD išmetimų siekia beveik 400 mln. Eur!

Kita menką pridėtinę vertę, bet milžinišką neigiamą poveikį sukurianti įmonė – AB “Akmenės cementas”. Lyginant sumokamus mokesčius su CO2 tonomis – tik 8.9 Eur/t, tačiau aplinkai padaroma žala siekia beveik 180 mln. Eur.

Iš daugiausiai prie klimato kaitos prisidedančių įmonių tik 3 pagal savo sumokėtus mokesčius kompensuoja aplinkai ir visuomenei padaromai žalai, tai AB “Orlen Lietuva”, AB “Ignitis gamyba” ir UAB “Hoegh LNG Klaipėda”.

Dauguma iš šių taršių įmonių gauna didelius kiekius taršos leidimų už kuriuos nereikia mokėti (subsidijas). Vidutinė vienos tonos CO2 vertė 2021 m. siekė kiek daugiau nei 50 Eur/t. Lyginant AB “Achema” ir AB “Akmenės cementas” gautas subsidijas, tai jos yra kelis kartus didesnės nei jų sumokami mokesčiai.

Didelę dalį Lietuvoje sunaudojamų mineralinių trąšų galėtume pakeisti sėjomaina ir organinėmis trąšomis, cementą – medieną, atliekų deginimą – rūšiavimu ir perdirbimu. Reikšmingai sumažinti naftos poreikį būtų galima elektrifikuojant Lietuvos automobiliųtransporto parką, skatinant viešąjį transportą bei darnų judumą dviračiais ar pėsčiomis.

Deja, ne visos įmonės, reikšmingai prisidedančios prie klimato kaitos, yra įtrauktos į apyvartinių taršos leidimų sistemą. Galima būtų išskirti Vilniaus kogeneracinę jėgainę, kuri, būtų antra daugiausiai ŠESD išmetanti įmonė Vilniuje, kol kas už šią taršą nieko nemokanti ir neturinti paskatų keistis.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia visuomenę ir Lietuvos Respublikos Seimą apmastyti ar Lietuvai reikalingi verslai sukuriantys labai mažai darbo vietų 1-nai CO2 tonai ir sumokantys į biudžetą palyginti mažai mokesčių lyginant su daroma žala aplinkai ir visuomenei ir gaunamomis subsidijomis?