Domantas Tracevičius. Ar aplinkos ministerija gali daugiau nei užsakyti tik gražias instaliacijas atliekų tvarkymo sistemos problemoms spręsti?

Vakarų Europai po truputį atsisakant atliekų deginimo įrenginių, Lietuvoje jie tampa vis plačiau naudojama komunalinių atliekų tvarkymo priemone. Dar 2018 m. Lietuva pagal atliekų perdirbimo rodiklius gerokai lenkė ES vidurkį, deja, pastaruosius trejus metus komunalinių atliekų deginimas didele dalimi augo perdirbimo sąskaita. Ar Aplinkos ministerija yra pasirengusi žengti žaliuoju kursu ar toliau leis perdirbamas komunalines atliekas deginti ir prisidengs gražiomis iliustracijas?

Nelegalus atliekų šalinimas turi didelį neigiamą poveikį aplinkai ir tai reikia kuo skubiau spręsti. Bet dar didesnį neigiamą poveikį klimatui ir visam Lietuvos ekonomikos žiediškumui turi legalus atliekų deginimas. Daugumoje vakarų Europos šalių yra prasidėjęs etapas, kuomet siekiama kiek įmanoma mažiau sudeginti komunalinių atliekų, nes degimo proceso metu susidaro labai dideli šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, kurie yra reikšminga kliūtis siekiant klimato neutralumo ateityje. Europos Komisija tokį atliekų tvarkymo būdą priskiria prie netvarių ir darančių neigiamą poveikį žiedinei ekonomikai, nes net apie pusę sudeginamų atliekų būtų galima perdirbti.

Prieš keletą metų ne vieną atliekų tvarkymo ekspertą tiek Lietuvoje, tiek Europoje nustebino Aplinkos ministerijos sprendimas Lietuvoje turėti net tris komunalinių atliekų deginimo įrenginius. Tuometinis Europos Komisijos Žiedinės ekonomikos ir žaliojo augimo direktorato vadovas Kęstutis Sadauskas ne kartą įspėjo, kad gali susidaryti pertekliniai pajėgumai. Ar neigiamos prognozės išsipildė, kuomet pradėjo veikti visi trys atliekų deginimo įrenginiai? Deja, taip.

2018 m. yra išskirtiniai, nes tuomet Lietuvoje buvo užfiksuotas beveik 53 proc. siekiantis komunalinių atliekų perdirbimo rodiklis, kuriuo buvo aplenktas ne tik ES vidurkis, bet ir tokios atliekų tvarkymo srityje pažengusios šalys kaip Italija, Danija ar Švedija. Vėliau viskas tik blogėjo – atliekų perdirbimo rodikliai nukrito iki 50 proc. 2019 m., 45 proc. 2020 m. ir vos daugiau net 44 proc. 2021 m. Tuo metu pradėjo veikti vis daugiau atliekų deginimo įrenginių ir sudeginamų komunalinių atliekų kiekis išaugo nuo maždaug 13 proc. 2018 m. iki 35 proc. 2021 m. Ne vienoje Europos Sąjungoje valstybėje praeityje stebėtas neigiamas komunalinių atliekų deginimo ir perdirbimo sąryšis stebimas ir Lietuvoje. 2022-2023 m. nuteikia neigiamai, nes esant aukštoms energetinių išteklių kainoms, perdirbimo įmonėms tampa itin sudėtinga konkuruoti su atliekų deginimo įmonėmis.

Kauno ir Klaipėdos miestuose didžiausiais šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniais tapo tuose miestuose veikiančios atliekų deginimo jėgainės. Tai yra ypač aktualu klimato krizės akivaizdoje, kuomet, cituojant Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus žodžius, „mes esame greitkelyje į klimato pragarą“. Taip pat ne vienas tyrimas rodo, kad yra sąsajų tarp atliekų deginimo įrenginių ir greta esančiose teritorijose fiksuojamų padidėjusių dioksinų, furanų ir kitų toksinių medžiagų kiekių. Be to, deginant komunalines atliekas prarandami milžiniški kiekiai žaliavų, kurioms išgauti buvo sunaudota begalės energetinių išteklių, bei susidaro didžiuliai kiekiai pelenų, kurie nugula ne kur kitur, o į sąvartynus.

Nepaisant visko, dar ne viskas prarasta ir Lietuva gali grįžti į žaliojo kurso vėžes. Tam tereikia perimti kitų Vakarų Europos šalių gerąją praktiką, susijusią su atliekų deginimo įrenginiais. Aplinkos ministerija galėtų įvesti deginamų komunalinių atliekų kvotas, įtraukti visus atliekų deginimo įrenginius į apyvartinių taršos leidimų sistemą bei nustatyti atliekų deginimo mokestį. Tik ar Aplinkos ministerija yra pasirengusi atstovauti viešajam interesui ir žengti žaliuoju kursu, ar ir toliau leis perdirbamas komunalines atliekas deginti, o visuomenei pristatinės gražias instaliacijas?