Energijos demokratizacija transporte

Šiuo metu transporte naudojami pirmos kartos biodegalai prisideda prie didesnio miškų kirtimo ir pievų suarimo, didžiulės žemės ūkio taršos mineralinėmis trąšomis ir pesticidais, ko pasekoje išmetami milžiniški šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai ir maistas tampa gerokai brangesnis.

Vairuotojai už tai papildomai turi mokėti. Didmenoje už degalus su RRME reikia mokėti maždaug 3 centus už litrą daugiau. Paskaičiavus tai, kad RRME turi mažesnį kaloringumą (t.y. galima nuvažiuoti reikšmingai trumpesnį atstumą) ir tai gaunasi apie 10 centų litrui ir daugiau už maisto produktus. Ūkininkai bei biodegalų gamintojai tuo metu skaičiuoja milžiniškus pelnus:

Bet gali būti ir geresnis būdas, tai – energijos demokratizacija. Ji apibrėžiama taip:

Energetinė demokratija - tai aplinkosauginio teisingumo judėjime išplėtota sąvoka, pagal kurią atsinaujinančiosios energijos perėjimas siejamas su pastangomis demokratizuoti energijos išteklių gamybą ir valdymą, įskaitant socialinę energetikos infrastruktūros nuosavybę, energetikos sistemų decentralizaciją ir aktyvesnį visuomenės dalyvavimą formuojant su energija susijusią politiką. Energetikos demokratija ragina aktyviau dalyvauti pereinamajame laikotarpyje ir literatūroje vartojama bendram vykstančiam demokratiniam perėjimui apibūdinti. Vis dažniau siejama energetinė demokratija ir klimato teisingumas. Energetikos demokratija nelaiko dekarbonizacijos vien technologiniu iššūkiu, o nurodo, kad perėjimas prie atsinaujinančiosios energijos yra galimybė perskirstyti politinę ir ekonominę galią siekiant egalitarinių tikslų.

Ką energijos demokratizacija reikštų transporte? Didesnes investicijas į saulės ir vėjo energetiką, nes transportas šiuo metu sunaudoja net apie 95 TJ energijos. Tai prisidėtų prie įkrovimo infrastruktūros ir galiausiai – didesnių naudų ir paskatų gyventojams įsigyti elektromobilius bei saulės modulius (ar dalis nutolusiuose saulės parkuose). Būtų didesnė Lietuvos energijos nepriklausomybė bei atsirastų daugiau galimybių balansuoti. Visa tai būtų padengiama iš iškastinio kuro naudotojų lėšų!

Kaip tą pasiekti? Reikia tobulinti Alternatyviųjų degalų įstatymą:

  • elektros energijai iš atsinaujinančių išteklių daugiklio 4;
  • privalomumo maišyti pirmos kartos biodegalus panaikinimo;
  • galimybes gyventojams apskaityti elektros energiją panaudotą transporte iš atsinaujinančių išteklių.

VšĮ “Žiedinė ekonomika” kviečia LR Seimo narius priimti pataisas Alternatyviųjų degalų įstatyme, kurios padėtų sukurti energijos demokratizaciją transporte.